Rośliny dostarczające pyłku o małej zawartości białka

Poza roślinami, z których pszczoły zbierają wartościowy dla nich pyłek, warto wspomnieć o gatunkach roślin wytwarzających pyłek o niskiej zawartości białka. Pyłek taki nie stanowi dla pszczół dobrego pożywienia, choć z różnych względów jest przez nie zbierany. Zanim pszczoły znajdą źródło bardziej wartościowego dla nich pyłku, ten gorszy może być częściowo już przerobiony na pierzgę, przy zużyciu cennej energii życiowej pszczół.

Wiedza o wartości odżywczej pyłku różnych roślin jest szczególnie potrzebna do dobrego przygotowania pszczół do zimowli. Problem żywienia pszczół jest złożony. Zbiorowisk o charakterze naturalnym, gdzie jest różnorodność roślin miododajnych, z których pszczoły mogą wybierać pyłek najlepiej im odpowiadający, jest mało. Warto sięgnąć do fachowej literatury, która w sposób przystępny przybliży tę wiedzę. Należy podchodzić z dystansem do wartości liczbowych podawanych w badaniach naukowych dotyczących zawartości białka. Bowiem wyniki zależą od jakości gleby, nawożenia, opadów deszczu, liczby dni słonecznych i wielu innych czynników. Jednak część gatunków roślin dostarcza pyłku złej jakości. Jeśli mamy takich roślin dużo w pobliżu pasieki, warto pomyśleć o uprawie roślin dostarczających wartościowego pyłku.

 

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka