Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

zyczenia bozonarodzeniowe 2019

 

W grudniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 12/2019Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 6

 • Dr hab. Pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - Apimondia - Montreal - 2019
  „Czterdziesty szósty światowy zjazd pszczelarzy organizowany co dwa lata przez Międzynarodową Federację Związków Pszczelarskich, zwaną Apimondią, przeszedł do historii. To wyjątkowe dla globalnego pszczelarstwa wydarzenie odbyło się we wrześniu (7-13) tego roku w ogromnym Pałacu Kongresów miasta Montreal (...). Odbijając się szerokim echem w środkach masowego przekazu obu Ameryk głównie z przyczyny ogólnie znanych kłopotów z utrzymaniem populacji pszczół na właściwym poziomie. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko - Wpływ energetyki wiatrowej na zdrowie, środowisko i pszczoły
  „Zwolennicy i inwestorzy farm wiatrowych przedstawiają polskiej opinii publicznej korzyści związane z wykorzystaniem energii wiatrowej w sposób skrajnie jednostronny. W przedstawionym przez nich obrazie brakuje informacji dotyczących dużych zagrożeń dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. IO - Z posiedzenia grupy roboczej „Miód" Copa-Cogeca
  „W połowie 2019 roku odbyły się w Brukseli obrady dotyczące miodu, m.in. • pogarszającej się w różnych krajach sytuacji na rynku miodu, • fałszowania miodu, • aktualnej sytuacji dotyczącej reguł związanych z potwierdzeniem prawdziwości miodu oraz • wymiany poglądów na temat problemów związanych z woskiem pszczelim o niskiej jakości, a także • reformy WPR po 2020 roku, stanu reformy rolnictwa ekologicznego oraz wyników konsultacji dotyczących m. in. Odżywiania pszczół i w sprawie cyfryzacji w sektorze pszczelarskim, o czym debatowano na kongresie w Brukseli, • informacji na temat inicjatywy EFSA, • wpływu zmiany klimatu na sektor pszczelarski, • oddziaływania środków ochrony roślin na pszczoły, • wpływu brexitu na sektor, aktualnego, • aktualnego stanu dotyczącego inicjatywy DG ENVI w sprawie zapylaczy, • aktualnych informacji na temat Vespa velutina." - fragment artykułu (red.)

 • Łukasz Łapka - Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (1)
  „Pszczelarz powinien być świadomy tego, że w ulu odbywają się złożone i często nie do końca jeszcze poznane procesy. Tam przenikają się różne bodźce natury fizycznej i biochemicznej, odbierane najpełniej przez pszczoły i innych mieszkańców siedliska. Ul jest domem nie tylko dla pszczół, ale również dla bogatej fauny, flory i ogromnej liczby gatunków najróżniejszych mikroorganizmów. Pszczelarze powinni zdawać sobie sprawę z tego, że zapewne nie będą w stanie kontrolować wszystkich procesów zachodzących w ulach i powinni przyjąć do wiadomości, że nasza wiedza o nich jest wciąż niewystarczająca. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „Ostatnio przeprowadzone badania potwierdzają tezę, że miłość ślepa jest, w dosłownym tych słów znaczeniu. Nowe badania dowodzą, że podczas kopulacji trutnia z matką pszczelą, samce (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Fitohormony w produktach pszczelich
  „Fitohormonami nazywane są nisko cząsteczkowe, organiczne substancje wytwarzane w niewielkich ilościach przez rośliny. Są one bardzo ważnymi czynnikami regulującymi podstawowe procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, takie jak rozwój komórek i tkanek, wzrost (...). Obecność fitohormonów w miodzie pszczelim sygnalizowana była już w latach 30. ubiegłego wieku. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Powrót pszczół do lasów (1)
  „(...) Już w 2014 roku Lasy Państwowe rozpoczęły starania o powrót pszczół do lasów w ramach programu 'Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach'. Program ten realizowany był w ramach trzech leśnych kompleksów promocyjnych: (...) Dla pszczół oraz dzikich zapylaczy urządzono łąkę kwietną (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Grudzień. Współczesne ule ukraińskie, które warto poznać
  „(...) Tym razem (...) chcę Państwa zainteresować poszukiwaniami innych interesujących rozwiązań uli stosowanych obecnie na Ukrainie.(...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - CCD - oczami pszczelarza praktyka
  „(...) Spora część rozmówców była bardzo zaniepokojona, ponieważ pod koniec ubiegłego roku, a także od sierpnia tego roku, zaobserwowali 'znikanie' rodzin pszczelich w ulach. Dotyczy to rodzin zarówno słabych, jak i bardzo silnych, które w czasie letniego sezonu odznaczały się wyższą produkcją miodu w porównaniu z pozostałymi. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - O czym weterynarze nie informują
  „(...) Do poruszenia tematu skłonił mnie kontakt z oburzonym pszczelarzem na postępowanie pewnego producenta matek i odkładów, którego lokalizacja pasieki znalazła się w obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Adriana Mirecka - Relacja z 28. „Biesiady u Bartnika" (3)
  „(...) Specjalnie dla miesięcznika 'Pszczelarstwo' zdecydowałam się wywołać do tablicy kilku naszych gości. Oto wypowiedzi losowo wybranych pszczelarzy, którzy odwiedzili Pasiekę Hodowlaną. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Piknik Pszczelarski w Gorzowie Wielkopolskim
  „(...) Korzystając z okazji, jaką jest relacja z pikniku, przedstawię nieco informacji na temat pszczelarstwa Ziemi Gorzowskiej, gdzie oprócz terenów typowo rolniczych znajdują się rozległe obszary porośnięte lasami. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Psianka słodkogórz
  W dziale „Z myślą o sobie" poznamy interesującą roślinę - jej miejsce w medycynie ludowej właściwości i skład chemiczny oraz zastosowanie (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2020 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przedpłat na prenumeratę „Pszczelarstwa" realizowaną przez Pocztę Polską można dokonać:

 • w ustalonych terminach (listopad, luty, maj, sierpień) w każdym urzędzie pocztowym, u listonosza oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl)

  W LISTOPADZIE BIEŻĄCEGO ROKU PRZYJMOWANA BĘDZIE PRZEDPŁATA NA CAŁY ROK 2020, PIERWSZE PÓŁROCZE i PIERWSZY KWARTAŁ /2020. Koszt 1 egzemplarza z powodu podwyżek cen druku, cen znaczków oraz VAT z 5% na 8% zmuszeni jesteśmy podnieść cenę czasopisma, w prenumeracie pocztowej na 2020 rok cena 1 egz. „Pszczelarstwa" wynosi 9,00 zł; na cały rok 2020 – 108 zł; I półrocze – 54 zł, I kwartał – 27 zł.


 • W dowolnym terminie możliwa jest opłata prenumeraty w redakcji (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr rachunku bankowego: 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Egzemplarze zamówione w redakcji wysyłane są w kopertach. Do ceny 1 egzemplarza doliczany jest częściowy zwrot kosztów wysyłki (3 zł) i dlatego za cały 2020 rok należy wpłacić 144 zł, za 1/2 roku – 72 zł, za kwartał – 36 zł.

  PRZY ZAMÓWIENIACH ZBIOROWYCH (od 15 egzemplarzy danego numeru „Pszczelarstwa"/2020) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (9 zł).

  DLA PRENUMERATORÓW SPOZA POLSKI do ceny 1 egzemplarza (9 zł) doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego.

Redakcja

 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 6

Kończąc cykl poświęcony roślinom dostarczającym pożytku w końcu sezonu, przedstawiam rzadko spotykane w ogrodach rośliny, które bywają uprawiane przez pszczelarzy specjalnie dla pszczół. Czosnek wonny uprawiany jest na dość dużą skalę przez dobrze znanego w środowisku pszczelarskim ogrodnika Wojciecha Morawskiego. Roślina ta kwitnie długo i jest gromadnie oblatywana przez pszczoły. Nie oznacza to jednak, że pozostałe pięć prezentowanych roślin jest mniej atrakcyjnych pod względem pszczelarskim. (...)

Więcej…
 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 5

Kwiaty wielu roślin sadzonych dla ozdoby są chętnie odwiedzane przez pszczoły, szczególnie w sierpniu i we wrześniu, gdy rodziny przygotowują się do zimy. Dostarczają one owadom zapylającym zarówno nektaru, jak i pyłku.

W otoczeniu niektórych pasiek znajduje się dużo kwitnących w tym czasie roślin – poplonów lub kilku groźnych gatunków inwazyjnych, właściwie tworzących monokultury. Rośliny ozdobne najczęściej nie są sadzone na dużych powierzchniach, ale mogą stanowić urozmaicenie bazy pożytkowej i poprawić warunki bytowania pszczół. (...)

Więcej…
 

„ATLAS ROŚLIN MIODODAJNYCH"

Marek Pogorzelec - Atlas roślin miododajnychPublikacja „Atlas roślin miododajnych" powstała na bazie wieloletniej praktyki pszczelarskiej oraz badań i obserwacji własnych Autora prowadzonych w prywatnej kolekcji roślin miododajnych, a także na innych gatunkach roślin zarówno uprawnych jak też występujących w siedliskach naturalnych i półnaturalnych. Znajomość roślin pożytkowych pszczoły miodnej i ich odpowiedni dobór na pasieczysko, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rodzin pszczelich, a w następstwie właściwą produkcję towarową pasiek.

W atlasie zawartych jest około 350 gatunków roślin, głównie rodzimych, obejmujących drzewa, krzewy i rośliny zielne, które wytwarzają nektar i pyłek kwiatowy, w związku z czym stanowią bazę pożytkową dla pszczół miodnych i innych owadów zapylających.

Więcej…
 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 4

W tym numerze „Pszczelarstwa" przedstawiam kolejne rośliny kwitnące w sierpniu i we wrześniu. Wszystkie są bardzo chętnie oblatywane przez pszczoły, interesujące się nawet rosnącymi w odosobnieniu pojedynczymi roślinami tych gatunków. Dwurząd wąskolistny jest zadomowioną w naszym środowisku rośliną obcego pochodzenia. Pozostałe gatunki roślin prezentowane w artykule są rodzime. Ożota zwyczajna i czarcikęsik Kluka są roślinami chronionymi.

Ze względu na walory ozdobne odmiana ożoty zwyczajnej oferowana jest przez szkółkarzy. Rośnie ona dobrze w pełnym słońcu, na ubogim, piaszczystym podłożu. Wierzbownica nadrzeczna jest rośliną rzadko spotykaną w naturze. Rośnie zwykle na stanowiskach (...)

Więcej…
 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 3

Niektóre byliny, zaliczane do cennych roślin miododajnych, mogą zakwitnąć już w pierwszym roku życia. Dzieje się to w nietypowym dla gatunku okresie, pod koniec kalendarzowego lata. Do tej grupy roślin należy trędownik bulwiasty, szałwia omszona i werbena krzaczasta.

Wrześniowe kwitnienie niektórych roślin miododajnych może być następstwem koszenia łąk lub pól porośniętych roślinami pastewnymi, np. koniczyną łąkową. Kwiaty z drugiego odrostu tej rośliny mają łatwiej dostępny nektar. Skoszenie murawy, na której rośnie (...)

Więcej…
 

Dobry pomysł

Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi prowadzi aktywną działalność w zakresie popularyzacji produktów pszczelich, np. miodu prosto z pasieki. Temu celowi służą plansze opracowane przez sekretarza zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, zaprezentowane w maju bieżącego roku w kawiarni Aruko w centrum Sosnowca, przy alei Zwycięstwa prowadzącej do Ratusza.

Wystawa budzi zdziwienie i zainteresowanie licznych smakoszy serwowanej w Aruko wyśmienitej kawy. Bywalcy kawiarni już pytają o miód prosto z zagłębiowskich pasiek. Chętni są również spotykać się z pszczelarzami.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 2

Jesienią kwitnie niewiele gatunków roślin rodzimego pochodzenia. Przyroda przygotowuje się do wielkiego sprawdzianu, jakim w klimacie umiarkowanym jest zima. Nasze rodzime gatunki przystosowane są do przetrwania znacznie mroźniejszych zim, od tych, które mamy obecnie.

Wrzos jest najważniejszą rośliną rodzimą dostarczającą pożytku pszczołom w tym okresie. Inną dość pospolitą rośliną jest bluszcz – pnącze, bardzo tolerancyjne wobec warunków środowiskowych (gleby, wilgotności, nasłonecznienia). Minąć musi jednak wiele lat, 

Więcej…
 

Cztery uczennice chcą poprawić życie pszczół

Od lat mówi się o dużym deficycie pszczół na całym świecie. Tymczasem te niewielkie owady odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. Cztery uczennice postanowiły przybliżyć temat najmłodszym i przez edukację poprawić sytuację pszczół.

„Nasza przyszłość ma pomarańczowo-czarne barwy" jest nazwą projektu realizowanego przez Natalię Lamek, Maję Orlikowską, Julię Redzimską i Natalię Rietzel, prowadzonego z inicjatywy platformy „Zwolnieni z teorii", dla licealistów i studentów do realizowania własnych projektów społecznych. Celem projektu jest uzmysłowienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest obecność pszczół w przyrodzie i jaką rolę pełnią w naszym ekosystemie. Autorki projektu mają głowy pełne pomysłów na to, jak wśród uczniów placówek edukacyjnych wzbudzić zainteresowanie tymi niewielkimi owadami.

Więcej…
 

Odszedł Profesor Ryszard Czarnecki – przyjaciel ludzi, miłośnik pszczół

prof. Ryszard CzarneckiDnia 21 stycznia 2019 roku polskie środowisko pszczelarskie poniosło dotkliwą i bolesną stratę. W wieku 85 lat zmarł w Krakowie prof. dr hab. n. farm. Ryszard Czarnecki – farmaceuta, farmakolog, nauczyciel akademicki, a także niestrudzony propagator apiterapii i jej wielki pasjonat. Profesor Czarnecki był niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie, a także światowej klasy znawcą produktów pszczelich (miodu, pyłku kwiatowego, propolisu, mleczka pszczelego, jadu pszczół) oraz wiernym i wytrwałym popularyzatorem ich wartości profilaktycznych i leczniczych.

Więcej…
 

Ulica upamiętniająca pszczelarza

W czerwcu 2017 roku w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach decyzją Rady Miasta nadano jednej z ulic imię pszczelarza i patrioty Emanuela Biskupka.

Dnia 14 grudnia 2017 roku przedstawiciele Wydziału Promocji Tarnowskich Gór i Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach spotkali się w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach przy ulicy, której 7 czerwca 2017 roku Rada Miasta Tarnowskich Gór nadała imię Emanuela Biskupka – pszczelarza i patrioty. Celem spotkania było uroczyste przekazanie jej do użytku. Najliczniej przybyli pszczelarze z Nakła Śląskiego na czele z Bronisławem Kowalczykiem i Bogdanem Plazą. Obecny był (...)

Więcej…
 

Rośliny wyspecjalizowanych zapylaczy (1)

Przyglądając się roślinom rosnącym w naturalnych warunkach, spotykamy również takie, którymi zwykle nie interesują się pszczoły miodne. Nie oznacza to jednak, że rośliny te nie nektarują i nie wytwarzają wartościowego pyłku. Obecność takich roślin w przyrodzie stanowi szansę na przeżycie wyspecjalizowanych zapylaczy. Jeśli takich owadów zabraknie niektóre z tych roślin będą skazane na samozapylenie, co przy dłuższej trwającym stanie prowadzić może do ich degradacji. Mając świadomość, że wspierane przez pszczelarza pszczoły miodne stanowią w okolicy pasiek bardzo poważne zagrożenie dla innych zapylaczy, wynikającą z konkurencji pokarmowej. Dlatego powinniśmy z przychylnością spoglądać na rośliny mniej atrakcyjne dla pszczół. (...)

Więcej…
 

Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 1

W okolicy większości pasiek wrzesień nie jest tak kwiecisty jak na prezentowanych zdjęciach. Łany roślin uprawianych jako poplon, przez dbających o swoje pola rolników, w niektórych miejscach Polski są rzadkością, a zarazem przedmiotem pożądania pszczelarzy. Rosnąca miejscami masowo nawłoć olbrzymia we wrześniu zwykle przekwita, natomiast pojedyncze pędy nawłoci kanadyjskiej, rozkwitają jeszcze w październiku, nawet w czasie suszy. Wrzos, jest znakomitym pożytkiem dla pszczół, oczywiście tam, gdzie rośnie masowo.

Więcej…
 

Łąka kwietna na suchym piasku

Miasta powiększają się o nowe tereny, chcemy żyć wygodnie. Czasami w sposób zaplanowany lub zupełnie przypadkiem pozostawiamy przyrodzie nieco miejsca, enklawę, gdzie życie toczy się, jak dawniej, zgodnie z naturą. Na takiej „wyspie" żyją rzadkie gatunki ślimaków, jaszczurki, a także dzikie pszczoły i inne owady. W takich miejscach nikt ich nie opryskuje środkami ochrony roślin. Szkodzi im tylko to, co nam, czyli światło nocą, spaliny i hałas. Późną wiosną na prezentowanej na zdjęciach małej, piaszczystej łące kwietnej znalazłem w dużym zagęszczeniu cenne rośliny miododajne. Część z nich już przekwitła, inne gotowe były kwitnąć jeszcze wiele tygodni.(...)

Więcej…
 

Rośliny miododajne wzbogacające trawniki

Zielone trawniki – duma wielu obecnych właścicieli ogrodów są pustynią dla owadów zapylających. Czy można polubić trawnik z mniszkiem i koniczyną? Na pewno można, bo rośliny te dodają zielonej powierzchni kolorytu. Żartobliwie można spytać, czy właściciel schowanego w tujach i świerkach domu wie, jaką w danej chwili mamy porę roku.

Wyjątkową ozdobą trawnika mogą być kwitnące wiosną rośliny cebulowe, np. krokusy, przebiśniegi, cebulice i szafirki, których cebulkami lubią żywić się gryzonie. W opinii wielu właścicieli zielonych trawników te piękne wiosenne rośliny traktowane są jak (...)

Więcej…
 

Rośliny wyspecjalizowanych zapylaczy (2)

Kończąc cykl o dzikich pszczołach i roślinach, z których czerpią pokarm, chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na rośliny, bez istnienia których zginęłyby niektóre gatunki owadów. Wśród pszczół są pszczoły monotroficzne, czyli takie, które korzystają tylko z jednego gatunku rośliny. Jeśli w jakimś zbiorowisku zginie jedna z takich roślin (zdjęcia), oznacza to wyrok dla któregoś z rzadkich gatunków owadów.

Dzikie pszczoły nie zostały zbyt dobrze przebadane. Trudno jest dzisiaj określić liczbę gatunków, które bezpowrotnie już wyginęły. Naukowcom udało się natomiast porównać liczebność dzikich zapylaczy w konkretnych miejscach (...)

Więcej…
 

„Atlas chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy" – pomoc przy diagnostyce i zwalczaniu problemów zdrowotnych w pasiece

Autorzy: Grażyna Topolska, Anna Gajda, Urszula Imińska z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie Wydawnictwo PWRiL, 2018

Niemal każdy pszczelarz obserwuje, co pewien czas, w swojej pasiece

 • pojawienie się pszczół o odmiennym, niż normalny, zachowaniu czy wyglądzie,
 • obecność czerwiu wykazującego różnego rodzaju zmiany i zamierającego na różnych etapach rozwoju, lub
 • wystąpienie nadmiernej śmiertelności pszczół.

Jeżeli nie wie, co może być przyczyną zaobserwowanych zmian, zwykle szuka pomocy u znajomych pszczelarzy, którzy często nie są w stanie mu wiele pomóc. Niejednokrotnie przegląda dostępne książki i artykuły dotyczące chorób pszczelich, które albo nie zawierają aktualnych wiadomości, a materiał ilustracyjny jest bardzo ubogi, albo zawierają bardzo wiele informacji, z których trudno czasem wyłowić najistotniejsze.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka