Rok 2011

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich szansą dla pszczelarzy (?)

W dzisiejszych realiach gospodarczych ważny jest każdy dodatkowy dochód, który możemy uzyskać z pasieki. Jednym z takich dochodów może być sprzedaż produktów rolniczych wytwarzanych w pasiece bezpośrednio konsumentowi, tzw. sprzedaż bezpośrednia lub sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona (MOL), którą określa dokument - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. Nr 113, poz. 753). Działalność można uznać za marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi sprzedaż określonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych ...

Więcej…
 

Najcenniejsza postać w pasiece

Wprowadziłem do swojej pasieki różne ule („Ocalić od zapomnienia” - „Pszczelarstwo” 9/2010). Kolekcję chciałem uzupełnić rzeźbionym ulem figuralnymym. Zacząłem się zastanawiać, jaką wybrać postać do prezentowania pasieki. Pomyślałem, że musi to być ktoś niezwykły, lubiany, kochany i szanowany nie tylko przeze mnie, ale i tych, którzy skierują wzrok w kierunku mojej pasieki. Za taką osobę uznałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Rzeźbę wykonaną przez artystę rzeźbiarza umieściłem przed pasieką. Teraz nie tylko pszczelarze, ale i zwykli przechodnie nie przechodzą obojętnie obok mojej pasieki. Wszyscy kierują wzrok na postać Ojca Świętego.

Więcej…
 

Inauguracja jubileuszu 200-lecia urodzin ks. Jana Dzierżona w województwie śląskim...

... odbyła się 17 stycznia 2011 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach pod patronatem dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach - prof. dr. hab. Jana Malickiego oraz prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach - Zbigniewa Binko i prezesa Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego - dr Katarzynę Wencel. Na uroczystość przybyło ponad 200 zaproszonych pszczelarzy oraz gości.

Więcej…
 

Jeszcze trochę o wykrywaniu i zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół

Akty prawne o zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół

Zgnilec amerykański pszczół jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z ustawą każde podejrzenie wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół musi być zgłoszone służbom weterynaryjnym albo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Więcej…
 

Lubelska Konferencja Pszczelarska

Pierwsza Lubelska Konferencja Pszczelarska odbyła się w 2010 roku. Miała ona w swoim zamyśle charakter „konferencji wędrownej”. Konferencje takie przed laty organizował ksiądz Jan Dzierżon.

I Lubelska Konferencja Pszczelarska odbyła się w 2010 roku w Końskowoli, Sitnie, Grabanowie i Chełmie. Głównym tematem wiodącym był „Syndrom masowych upadków rodzin pszczelich”. W ubiegłorocznej konferencji wzięło udział łącznie ponad 700 pszczelarzy. W każdej z tych miejscowości pszczelarze mogli wysłuchać od kilku do kilkunastu wykładów.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka