Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 8/2015Marek Pogorzelec - Rośliny obcego pochodzenie na stanowiska wilgotne
  W poprzednich miesiącach przedstawiłem kilkanaście gatunków rodzimych roślin miododajnych rosnących na różnego typu terenach wilgotnych. Wprowadzenie gatunków obcych na takie tereny powinno ograniczać się do miejsc, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna (fragment artykułu – red.)

 • Mgr inż. Cezary Kruk - Próby selekcji pszczół odpornych na warrozę
  Aby uniknąć skażenia produktów pszczelich, najlepszym wyjściem w tej saytuacji byłoby wyhodowanie pszczół odpornych na warrozę (fragment artykułu – red.)

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia - Właściwości lecznicze ekstraktu z larw barciaka większego
  Owad ten zaliczany jest do jednego z największych szkodników pasiecznych. Jednak związek z pszczelarstwem pozwala na umieszczenie go wśród produktów pośrednio związanych z apiterapią. Warte jest zatem omówienie akstraktu otrzymanego z larw tego owada pod kątem przydatności dla celów apiterapeutycznych (fragment artykułu – red.)

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Wdrażanie startegii eksportowej
  Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu pracy nad stworzeniem strategii eksportowej, konieczne jest pozyskanie wsparcia lub przynajmniej wiedzy, która pozwoli na minimalizację ryzyka. (fragment artykułu – red.)

 • Dr inż. Wojciech Gregorczyk - Mity pszczelarskie (część I)
  W świadomości wielu pszczelarzy ciągle funkcjonuje wiele błędnych przekonań (mitów) odnośnie różnych aspektów gospodarki pasiecznej. Pewnie wszystkie one są opisane w literaturze, jednak opisy te są rozproszone i nie każdy pszczelarz na nie trafi. Z drugiej strony, ciągle jeszcze zdarza się przekazywanie niektórych z tych błędnych przekonań na szkoleniach prowadzonych w kołach PZP i dyskusyjnych klubach pszczelarskich. Prelegenci cieszą się wśród słuchaczy autorytetem i prezentowane przez nich wiadomości, a wśród nich niekiedy owe mity, przyjmowane są jako prawda. Co więcej, niektóre z tych mitów publikowane są w popularnej literaturze pszczelarskiej. (fragment artykułu – red.)

 • Michał Zawilak - Trudny sezon pszczelarski 2013/2014 i niepokoje po nim
  Autor analizuje poszczególne elementy ubiegłego sezonu i zastanawia się nad przyczynami niekorzystnych dla zjawisk – red.

 • Inż. Igor Pawłyk - Sierpień. Wychów matek na własne potrzeby (część 2.)
  Autor przekazuje cenne informacje dotyczące warunków uzyskania matek dobrej jakości – red.

 • Tadeusz Herma - Jak zagospodarować wycofywane matki pszczele
  Jak to się robi, warto przeczytać artykuł – red.

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (7). Kto wierzy w gusła, ...
  Miałem gotowy inny temat do „Pszczelarskiego przedszkola"' lecz sami pszczelarze, nawet ci doświadczeni, wymusili poruszenie tematu o poddawaniu matek. W porównaniu z tymi starej daty, nauczonymi na sprawdzonej pszczelarskiej wiedzy z książek i prasy, młodzi wychowaniu na Internecie dają wiarę w gusła i zabobony. Często internetowe publikacje zamieszczają ludzie o znikomej wiedzy, bądź nawet celowo dezinformują. Coś na wzór piszących komputerowe wirusy, cieszących się później, że zdołali zaszkodzić. Kolejną grupę stanowią osoby wypowiadające się tak, jakby „pozjadały" wszystkie rozumy, a faktycznie głoszą herezje. Owszem, są w Internecie wartościowe materiały, lecz nieprofesjonalista nie potrafi ich oddzielić od bełkotu (fragment artykułu - red.)

 • Mgr inż. Krzysztof Gawłowski - Dajmy szansę pszczołom (ciąg dalszy)
  W marcowym numerze „Pszczelarstwa"/2015 pan Igor Pawłyk zamieścił komentarz do mojego artykułu „Dajmy szansę pszczołom" Ponieważ nie do końca został zrozumiany sens tego, co w części tamtych rozważań zawarłem, i zamieszczony jeden z cytatów z mojego artykułu został wyrwany nie tylko z kontekstu, ale stanowił zaledwie fragment zdania, przez co został istotnie „okaleczony", pozwolę sobie ponownie zabrać głos. (fragment artykułu)

 • Jerzy Gnerowicz - O świętym Ambrożym nieco inaczej (5)
  Publikowany w „Pszczelarstwie" artykuł jest jednym z cyklu artykułów poświęconych świętemu Ambrożemu (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA" na 2015 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w sierpniu urzędy pocztowe i listonosze w całej Polsce będą przyjmowały przedpłaty (1 egzemplarz 7,60 zł) na prenumeratę realizowaną od 1 października 2015 roku;

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo";

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" za pośrednictwem redakcji: cena 1egzemplarza w 2015 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować:

  • na adres 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

   lub

  • na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).

   Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

lowcy miodu 2W kwietniowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo"/2015 pisałem o idei finansowania społecznościowego projektów o charakterze komercyjnym oraz non-profit. Znakomitym przykładem praktycznym okazało się gromadzenie środków finansowych na ukończenie prac nad realizacją filmu dokumentalnego „Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Kwotę potrzebną do osiągnięcia finalnego efektu, ekipa postanowiła zgromadzić za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl Posłużyła się klasyczną formułą oferowania nagród dla osób lub podmiotów chcących zainwestować swoje pieniądze, poczynając od podziękowań za symboliczną złotówkę, gratyfikację w postaci zestawów zawierających między innymi DVD z filmem, aż po pakiety o charakterze (...)

Więcej…
 

Polanka ma już 10 lat

polanka logoPodstawowym wyróżnikiem „Polanki" są jej członkowie, wśród których 1/3 jest w wieku poniżej 40 roku życia. Najstarszy jest Stanisław Zbieg, członek honorowy i nestor polskich pszczelarzy. Członkowie „Polanki" reprezentują różne zawody, są aktywni, przedsiębiorczy i mają pomysły na uzdrowienie polskiego pszczelarstwa.

Więcej…
 

Prace nad filmem "Łowcy miodu" na ukończeniu

Wszelkie inicjatywy mające na celu edukację ekologiczną są warte wsparcia. Te związane z pszczołami szczególnie. Takim przedsięwzięciem jest film dokumentalny "Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Bohaterowie dokumentu, którymi są aktorka i zwolenniczka ekologicznego trybu życia Magdalena Popławska i pszczelarz oraz wizjoner Kamil Baj, uświadamiają widzom jak dramatyczna jest sytuacja pszczół na świecie oraz proponują rozwiązania problemu. Oboje prezentują głębokie zrozumienie powagi sytuacji, pasję i pomysły na ratowanie pszczół poprzez powrót do leśnego bartnictwa, z jednej strony i rozwoju pszczelarstwa miejskiego, z drugiej. Jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego. Podróż, w jaką zabiera nas każde z bohaterów ma

Więcej…
 

Powołanie Centrum Zdrowia Pszczół

czpPszczelarstwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, hobby, praca. Bardzo wymagające. Pszczelarz nie może wziąć sobie urlopu w dowolnym terminie bądź „iść" na zwolnienie lekarskie. W jego rękach leży życie setek tysięcy bądź milionów istnień pszczelich. Jego decyzje stanowią o tym, czy pasieka przetrwa, czy zostanie zaatakowana przez pasożyty, rozgrabiona przez drapieżniki, czy umrze z głodu. Czy słuszne jest pozostawianie na barkach pszczelarza tak dużej odpowiedzialności? Kiedy myślimy o tak wspaniałym produkcie pracy pszczelej, jakim jest miód, wosk czy pyłek pszczeli, to czy widzimy tylko pszczoły w pasiece i pszczelarza (?). Wiedząc, że tak nie jest, firma VET-ANIMAL powołała do życia projekt Centrum Zdrowia Pszczół (CZP).

Więcej…
 

Projekt SMARTBEES – nowe spojrzenie na hodowlę europejskich pszczół o zwiększonej żywotności

Spadek wielkości populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niektórych regionach jest związany z różnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Jako kluczowy powód spadku liczebności tych ważnych gospodarczo zapylaczy, nadal wskazywany jest negatywny wpływ ektopasożytniczego roztocza Varroa destructor i towarzyszące mu infekcje wirusowe (szczególnie wirus zdeformowanych skrzydeł DWV). Oprócz ilościowych strat pszczół, zagrożona jest także różnorodność podgatunków pszczoły miodnej. Odnotowujemy brak hodowlanych programów doskonalenia większości podgatunków (mapa) i powszechny brak programów hodowlanych uwzględniających oporność na Varroa. Spadek różnorodności pszczół może mieć też negatywny wpływ na środowisko, bioróżnorodność i na produkcję żywności.

Więcej…
 

II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW PASIECZNYCH"

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Nieformalnej Grupy Doktorantów „Naukowe ADHD" (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze) zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych", która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2015 r. w Zgorzelcu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Barwa oznakowania matek pszczelich

W 2015 r. obowiązuje niebieska barwa znakowania matek pszczelich. (fot. K. Kasperek)Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2015 roku obowiązuje NIEBIESKA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. K. Kasperek

 

Relikwie świętego Ambrożego

Dnia 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli.

Uroczysty orszak uformował się przed Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, skąd 2 rodziny – prezydent PZP Tadeusz Sabat z małżonką i wiceprezydent PZP Mirosław Worobik z małżonką niosły figurę św. Ambrożego z relikwiami. Trasa przejścia była starannie przygotowana, na całej długości drogi prowadzącej ze szkoły do kościoła ustawiono drewniane krzyże przyozdobione wstążkami w kościelnych barwach. Przy każdym krzyżu stało dwoje uczniów z biało-czerwonymi chorągiewkami. (...)

Więcej…
 

O zwalczaniu warrozy nieco inaczej

Praktykę pszczelarską prowadzę kilkadziesiąt lat. Od lat wiele uwagi poświęcam warrozie, starając się ograniczyć jej wyniszczające oddziaływanie na pszczoły. Efekty tych poczynań nigdy jednak nie zadowalają, gdyż problemu w sposób definitywny żadna z metod nie rozwiązuje. Od początków pojawienia się warrozy w mojej pasiece, czyli podobnie jak w całej Polsce od lat 80. ubiegłego wieku, stosowałem z różnym powodzeniem wszystkie dostępne specyfiki – Apiwarol, Bayvarol, Biowar, ApiLifeVar, kwas mrówkowy oraz kwas szczawiowy. Zawsze towarzyszyła mi obawa o to, czy stosując te środki, bardziej szkodzę czy bardziej pomagam pszczołom i szeroko rozumianemu środowisku naturalnemu.

Więcej…
 

Dobrze jest być wśród przyjaciół

Minęły już cztery lata, a wydaje się, że było to niedawno. Wieczorem 17 maja 2010 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy rzeki Gostyni w Bieruniu w woj. śląskim, sąsiadującym z Tychami, Oświęcimiem i Lędzinami, zalewając spory obszar dzielnicy Nowy Bieruń. Pierwsza fala uderzyła w pasiekę starszego pszczelarza, prowadzoną w sposób bardzo nowatorski, chociaż w ulach szafkowych typu Freudensteina. W ulach tych, zwykle o zabudowie ciepłej, mieści się po 13-15 plastrów w rodni i w miodni z ramkami o wymiarach 338 mm (szerokość) i 200 mm (wysokość).

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013