Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Szanowni Pszczelarze,
skradziono moją pasiekę, stacjonująca w okolicach Warszawy. Z powodu tego haniebnego czynu apeluję do osób chcących kupić ule z rodzinami pszczelimi lub bez rodzin:

NIE KUPUJCIE ULI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA!!!

Taka postawa może ograniczyć kradzieże naszych pasiek i eliminować nieuczciwych z naszego środowiska.

Leszek Kacprzak, 509 63 49 49

 

W kwietniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 4/2015Marek Pogorzelec -Rośliny miododajne wilgotnych łąk – część 1
  Autor omawia ważne dla pszczół rośliny rosnące na podmokłych łąkach (red.)

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Przeciążenie
  Pszczoły w środowisku naturalnym narażone są na oddziaływanie wielu substancji toksycznych. Jednocześnie na ma technicznej możliwości zbadania toksyczności wszystkich związków czy ich mieszanin obecnych w ekosystemie lądowym. Powodem jest brak testu. Jak wiemy, badania w kierunku szkodliwego oddziaływania na środowisko, przeprowadza się tylko na pojedynczych substancjach lub związkach chemicznych, a nie na mieszaninach. W tym miejscu z pomocą przychodzi nam nauka. Naukowcy znają bowiem następstwa wynikające z mieszania się substancji lub związków chemicznych między sobą. (...) – fragment artykułu

 • Prof. dr hab. Krystyna Czekońska - Substancje obce, szkodliwe dla pszczół
  Od wielu lat podejmowane są różne próby zwalczania chorób, ale nie możemy zapominać, że zadbana rodzina, dobrze przygotowana biologicznie, lepiej przystosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia i znacznie lepiej znosi trudne okresy w swoim życiu. – fragment artykułu

 • Dr hab. pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński, Dr n. wet. Joanna Wojtacka - Chemiczny „postęp" a pszczoły, i nie tylko (1)
  Od połowy ubiegłego wieku środowisko przyrodnicze ulega przyspieszonej degradacji, głównie na skutek rabunkowej gospodarki rolnej i leśnej, co powoduje niedobór wody oraz zalewu wszelkiego rodzaju ksenobiotyków, czyli substancji niewytwarzanych przez żywe organizmy. – fragment artykułu

 • Lek. wet. Anna Gajda - W poszukiwaniu „najlepszej pszczoły"
  W celu zbadania złożonych zależności pomiędzy rodzinami pszczelimi a środowiskiem, przeprowadziliśmy ogromny eksperyment, w który zaangażowani byli naukowcy z 11 krajów. W eksperymencie tym porównywaliśmy przez 2,5 roku 16 różnych linii pszczół miodnych w różnych środowiskach, z uwzględnieniem takich czynników jak zbiór miodu, przeżywalność oraz podatność na choroby. – fragment artykułu

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Walka z traumą (3)
  Synergizm zawsze prowadzi do toksyczności. Do zahamowania lub zamiany przebiegu naturalnych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie. – fragment artykułu

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Odpowiedzialne pszczelarstwo
  Nikt bardziej nie nadaje się, aby wpływać na działania naukowców, jak sami pszczelarze zrzeszeni w organizacjach, którzy głosem swoich „ambasadorów" powinni domagać się nowych, skutecznych leków, a nie akceptować niedozwolone preparaty, bo ich koszt jest znikomy. – fragment artykułu

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - W grupie siła
  Zatem szukajmy kontaktów, dogadujmy się i osiągajmy nasze cele. Jak widać, duch w narodzie nie ginie i nie da mu rady nawet rewolucja informatyczna. Ludzie będą się łączyć w grupy, żeby realizować swoje zamiary. Jesteśmy istotami stadnymi. Internet, social media i inne wynalazki powinny służyć ludziom do budowania rzeczywistych relacji. – fragment artykułu

 • Marek Pogorzelec - Nawłoć nie jedno ma imię (3)
  Autor kontynuuje omawianie gatunków nawłoci – red.

 • Inż. Igor Pawłyk – Mistrz Pszczelarstwa - Kwiecień. Gospodarka wodna w rodzinie pszczelej
  Pszczelarz może wydatnie pomóc pszczołom w zabiegach pozyskiwania potrzebnej im wody i pozbywania się jej szkodliwego nadmiaru. – fragment artykułu

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (4)
  Autor radzi, jak drutować ramki i wtapiać węzę – red.

 • Jerzy Gnerowicz - O świętym Ambrożym nieco inaczej (4)
  Autor przekazuje interesujące wiadomości na temat św. Ambrożego i czasów, kiedy żył – red.
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, cena 1 egzemplarza w 2015 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz w 2015 roku doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować: na adres (00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy) udzielamy 20% rabatu.

 

Redakcja

 

Projekt SMARTBEES – nowe spojrzenie na hodowlę europejskich pszczół o zwiększonej żywotności

Spadek wielkości populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niektórych regionach jest związany z różnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Jako kluczowy powód spadku liczebności tych ważnych gospodarczo zapylaczy, nadal wskazywany jest negatywny wpływ ektopasożytniczego roztocza Varroa destructor i towarzyszące mu infekcje wirusowe (szczególnie wirus zdeformowanych skrzydeł DWV). Oprócz ilościowych strat pszczół, zagrożona jest także różnorodność podgatunków pszczoły miodnej. Odnotowujemy brak hodowlanych programów doskonalenia większości podgatunków (mapa) i powszechny brak programów hodowlanych uwzględniających oporność na Varroa. Spadek różnorodności pszczół może mieć też negatywny wpływ na środowisko, bioróżnorodność i na produkcję żywności.

Więcej…
 

II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW PASIECZNYCH"

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Nieformalnej Grupy Doktorantów „Naukowe ADHD" (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze) zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych", która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2015 r. w Zgorzelcu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

Więcej…
 

Barwa oznakowania matek pszczelich

W 2015 r. obowiązuje niebieska barwa znakowania matek pszczelich. (fot. K. Kasperek)Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2015 roku obowiązuje NIEBIESKA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. K. Kasperek

 

Relikwie świętego Ambrożego

Dnia 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli.

Uroczysty orszak uformował się przed Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, skąd 2 rodziny – prezydent PZP Tadeusz Sabat z małżonką i wiceprezydent PZP Mirosław Worobik z małżonką niosły figurę św. Ambrożego z relikwiami. Trasa przejścia była starannie przygotowana, na całej długości drogi prowadzącej ze szkoły do kościoła ustawiono drewniane krzyże przyozdobione wstążkami w kościelnych barwach. Przy każdym krzyżu stało dwoje uczniów z biało-czerwonymi chorągiewkami. (...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

Dobrze jest być wśród przyjaciół

Minęły już cztery lata, a wydaje się, że było to niedawno. Wieczorem 17 maja 2010 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy rzeki Gostyni w Bieruniu w woj. śląskim, sąsiadującym z Tychami, Oświęcimiem i Lędzinami, zalewając spory obszar dzielnicy Nowy Bieruń. Pierwsza fala uderzyła w pasiekę starszego pszczelarza, prowadzoną w sposób bardzo nowatorski, chociaż w ulach szafkowych typu Freudensteina. W ulach tych, zwykle o zabudowie ciepłej, mieści się po 13-15 plastrów w rodni i w miodni z ramkami o wymiarach 338 mm (szerokość) i 200 mm (wysokość).

Więcej…
 

O zwalczaniu warrozy nieco inaczej

Praktykę pszczelarską prowadzę kilkadziesiąt lat. Od lat wiele uwagi poświęcam warrozie, starając się ograniczyć jej wyniszczające oddziaływanie na pszczoły. Efekty tych poczynań nigdy jednak nie zadowalają, gdyż problemu w sposób definitywny żadna z metod nie rozwiązuje. Od początków pojawienia się warrozy w mojej pasiece, czyli podobnie jak w całej Polsce od lat 80. ubiegłego wieku, stosowałem z różnym powodzeniem wszystkie dostępne specyfiki – Apiwarol, Bayvarol, Biowar, ApiLifeVar, kwas mrówkowy oraz kwas szczawiowy. Zawsze towarzyszyła mi obawa o to, czy stosując te środki, bardziej szkodzę czy bardziej pomagam pszczołom i szeroko rozumianemu środowisku naturalnemu.

Więcej…
 

Działalność Dzierżona zostanie upowszechniona

dzierzonTrzej najważniejsi badacze pszczół wszechczasów, to w mojej opinii Holender Jan Swammerdam (1637-1680), Francuz François Huber (1750-1831) oraz Polak Jan Dzierżon (1811-1906). Swammerdam poza innymi znakomitymi odkryciami przyrodniczymi udowodnił, że matki pszczele i robotnice są płci żeńskiej, zaś trutnie – płci męskiej. Huber, który był niezwykłym odkrywcą, objaśnił proces rojenia i pokazał jak regulowana jest wentylacja ula, aby były utrzymane właściwe warunki w jego wnętrzu.

Prace Swammerdama i Hubera są powszechnie znane. Działalność Dzierżona jest natomiast zdecydowanie zbyt mało znana poza Polską i Niemcami. Jego największe dokonania dotyczą dwóch obszarów. Po pierwsze, wypromował używanie podstawowej biologii pszczół miodnych jako fundamentu wszelkich praktyk znanych jako racjonalna gospodarka pasieczna. Po drugie, położył fundamenty pod współczesne rozumienie reprodukcji pszczół miodnych.

Więcej…
 

Zapraszamy do Muzeum Pszczelarzy Śląskich w Tarnowicach Starych

W programach działania wszystkich organizacji pszczelarskich są wycieczki służące wymianie doświadczeń i poznawaniu historii bartnictwa w różnych regionach Polski. Pszczelarze tradycyjnie jadą do Domu Pszczelarza w Kamiannej, Muzeum ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku, do skansenów pszczelarskich w Stróżach i w Swarządzu oraz do wielu innych miejscowości w Polsce, a nawet do Chlebowic w Czeskiej Republice. Po drodze pszczelarze odwiedzają wzorowe pasieki. Teraz można także wybrać się do Zamku w Tarnowicach Starych, gdzie pod patronatem Śląskiego Związku Pszczelarzy czynna jest od 2012 roku wystawa pszczelarstwa śląskiego i pamiątek po Emanuelu Biskupku.

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013