Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

BARDZO WAŻNE!

Szanowni Czytelnicy,
dnia 26 stycznia 2016 roku na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony komunikat w sprawie nielegalnego wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP.

Poniżej link:
http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glw-w-sprawie-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-produktu-leczniczego-weterynaryjnego-abvarc-niedopuszczonego-do

Komunikat GLW w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt. W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku.

Informacje dotyczące procederu, o którym jest w komunikacie zamieszczane były w „Pszczelarstwie": nr 10/2015, strona 8 – red. Jacek Jaroń „Zwyczajne draństwo (!)"; nr 10/2015, strona 10 – lek. wet. Artur Arszułowicz „Lekarz weterynarii wyjaśnia"; nr 11/2015, strona 17 – red. Jacek Jaroń „Przyzwolić zabronione"; nr 1/2016, strona 18 – red. Jacek Jaroń „Bezczelność bez granic!"

Redakcja

 

W lutowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 2/2016Marek Pogorzelec - Rośliny z rodziny hiacyntowatych

 • Prof. dr hab. Tadeusz Wibig - Oddziaływanie na pszczoły pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez elektroenergetyczne linie przesyłowe (część III)
  Szanowni Państwo, jeśli wśród Czytelników są pszczelarze, których zainteresował poruszony w artykule problem i po lekturze chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami lub pomóc w eksperymentalnym poszukiwaniu odpowiedzi na niektóre postawione pytania, proszę o kontakt za pośrednictwem redakcji. Może uda się wspólnie z pszczelarzami i naukowcami z dziedziny pszczelnictwa przeprowadzić poważne badania naukowe mające na celu zebranie nowych faktów i obserwacji niezbędnych do rozjaśnienia wielu interesujących kwestii związanych z tematem oddziaływań pól na pszczoły (fragment artykułu – red.)

 • Dr hab. pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński, dr n. wet. Joanna Wojtacka - Przełom w poznaniu biologicznej roli symbiotycznych bakterii przewodu pokarmowego pszczół miodnych
  W lawinie odkryć, jakich ostatnio dokonano w biologii rodziny pszczelej, powoli wyłania się niedoceniana dotąd rola mikroflory bakterii przewodu pokarmowego pszczół, w odniesieniu do odżywiania się, zdrowia i produkcyjności, w tym odporności na zakażenia i zatrucia. Szczególnie w sytuacji (...) – fragment artykułu

 • Krzysztof Głowiszyn - Pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę w dniu patrona św. Ambrożego
  (...) Przed laty, w 2006 roku w homilii kard. Henryk Gulbinowicz powiedział – „Pięknie, że przybyliście moi drodzy, żeby podziękować. Tylko człowiek kulturalny jest w stanie, żeby powiedzieć dziękuję, żeby powiedzieć przepraszam. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Odpowiedzi na pytania
  Reasumując. Pszczelarze to bardzo poważna sprawa. Dzisiaj jest to nieustanna walka o zdrowie pszczół, a jedną z form tej walki jest na pewno profilaktyka (zabiegi sanitarno-higieniczne) w wydaniu pszczelarza, z którą pod rękę dumnie kroczy odpowiedzialność. (fragment artykułu – reda.)

 • Krzysztof Głowiszyn - Prowadzenie pasieki a podatki
  W artykule omówione są nowe przepisy obowiązujące od 01 stycznia 2016 roku, a dotyczące pszczelarzy (red.)

 • Przemysław Szeliga - Luty – jeszcze odrobina cierpliwości
  Luty, mimo że zaliczany do miesięcy zimowych, niekiedy może jednak sprawić nam niespodziankę. (fragment artykułu – red.)

 • Tadeusz Herma - Wysoka czy niska ramka
  Na podstawie dziesięcioletnich obserwacji stwierdzam, że na terenach o słabych pożytkach łatwiej pozyskiwać dojrzały miód z uli o niskiej ramce. Należy jednak dodać, że efekt ten uzyskuje się przy znacznie większym nakładzie pracy. (fragment artykułu – red.)

 • Z terenu - Z XXIV Biesiady u Bartnika (2)
  Relacja z przedostatniej relacji z konferencji w ramach Biesiadu u Bartnika/2015 (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Poszukiwanie przyczyn pojawiania się chorób i sposobów walki z niektórymi patogenami w rodzinach pszczelich. Część II
  W drugiej części artykułu przedstawię dokumentację fotograficzną wiosennego rozwoju „dziwnej" choroby czerwiu. Użyłem słowa „dziwnej", bo przypuszczam, że jest to połączenie grzybicy otorbielakowej i choroby woreczkowej oraz całego zestawu różnych bakterii wskazujących na kiślicę (zgnilec europejski, a w tym cztery typy bakterii) - fragment artykułu (red.)

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Zbieranie danych rynkowych i ich wykorzystanie (część II)
  Zbieranie danych prowadzi do tworzenia statystyk, porównań oraz analiz. Podstawowe zasady, na których opiera się statystyka, związane są z tym, aby wiedzieć, komu zadawać pytania, zebrać odpowiedzi od wielu osób oraz sprawdzić, czy określone dane nie zniekształcają obrazu. Statystyka może być polem do nadużyć oraz błędów. Analityk powinien unikać i jednych, i drugich (fragment artykułu – red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (13). Psubraty kradną i oszukują
  Prawdziwą plagą wszystkich pszczelarzy stają się kradzieże i oszustwa. Amatorzy cudzej własności kradną całe pasieki, ale niekiedy zadowalają się pszczołami lub tylko miodem. Na kradzieże najbardziej narażone są pasieki stojące na uboczu lub w miejscach z dala od ludzkich siedzib. Pszczelarze mają rozmaite sposoby ochrony swojej własności. Jedni trwale znakują ule i ramki, inni budują ule o nietypowych wymiarach, lecz żaden ze sposobów nie daje gwarancji zabezpieczenia przed złodziejem. Od kilku lat obserwuję pojawianie się nowatorskich rozwiązań nie tylko ochrony własności, ale (...) (fragment artykułu –red.)

 • Biodynamiczny kalendarz pszczelarski 2016
  Pszczelarze z Koła Pszczelarzy Wronki, RZP Wlkp. Płn. W Chodzieży, p. P. Spędzia i E. Dymek przygotowali kalendarz, który może być pomocny w planowaniu prac pasiecznych. –red.

 • Jerzy Gnerowicz - O świętym Ambrożym nieco inaczej (10)
  Czytelnikom, którzy cierpliwie przebrnęli przez cykl publikacji o patronie pszczelarzy, dziękuję za zainteresowanie ich treścią i szczerze gratuluję cierpliwości - fragment artykułu (red.)
 

Dalia ogrodowa

Dalia, zwana georginią, jest jedną z popularniejszych roślin uprawianych w ogrodach i na rabatach kwiatowych. Pochodzi z Ameryki Środkowej, więc, jak łatwo się domyśleć, bez naszej pomocy nie przetrwa zimy. Dalia uprawiana

w ogrodach jest mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania Dahlia coccinea i Dahlia pinnata. Ogrodnicy wyhodowali wiele barwnych odmian, które różnią się również budową kwiatu. Próba uporządkowania tych odmian zaowocowała utworzeniem 10-13 grup. Z największym entuzjazmem pszczoły odwiedzają odmiany o kwiatach pojedynczych.

Więcej…
 

Barwa oznakowania matek pszczelich

matka img 3987Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2016 roku obowiązuje BIAŁA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. R. Chrzanowski

 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2016 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w lutym 2016 roku w urzędzie pocztowym lub u listonosza przyjmowane będą przedpłaty na prenumeratę „Pszczelarstwa" realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku (7,60 zł za jeden egzemplarz),

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo",

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, cena 1 egzemplarza w 2015 i 2016 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować:

  • na adres (00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20) lub
  • na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy po 7,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Rośliny z rodzaju tulia (Pycnanthemum)

Do rodzaju tulia (Pycnanthemum Michx.) zalicza się 20 gatunków bylin o silnie pachnącym zielu, pochodzących z Ameryki Północnej. Tylko jeden gatunek – tulia kalifornijska pochodzi z zachodniego wybrzeża, pozostałe rosną na wschodzie kontynentu. Większość z nich można uprawiać w Polsce. Ze względu na silny aromat ziela tulie w USA nazywa się miętą górską (mountainmint). Robi się z nich herbaty ziołowe, ziele używane jest też w kuchni jako przyprawa do mięs.

Kilka lat temu kupiłem 3 nieznane jeszcze polskim pszczelarzom gatunki tulii. Obecnie poletka tych roślin w okresie kwitnienia należą do najlepiej oblatywanych w całej kolekcji. Zdobycie informacji o poszczególnych gatunkach tulii jest dość trudne. Mało

Więcej…
 

Pszczeli raj

Owocowy sad, pola obsiane facelią, różnokolorowe malwy, gorczyca, ogórecznik, krzewy aromatycznej porzeczki i aronii oraz słoneczniki wyrastające poza drewniany płot. Tak właśnie wygląda moja pasieka będąca oazą, rajem zarówno dla mnie, jak i dla moich pszczół.

Początkowo pasieka wyglądała zupełnie inaczej. Był to tylko jeden ul, którym zajmował się mój ojciec. To on zapoczątkował w naszej rodzinie chęć zajmowania się pszczołami. Przesiadując godzinami w pasiece, okazując dużo cierpliwości, pokazał nam wszystkim niezwykłość tych małych stworzeń. Przyznam szczerze, że przez wiele lat nie interesowałem się pszczelarstwem, mimo że byłem od najmłodszych lat świadkiem wybierania miodu z plastrów oraz dokarmiania pszczół jesienią. Los jednak (...)

Więcej…
 

Jubileusz 86-lecia istnienia organizacji pszczelarskiej w Ustroniu

Koło Pszczelarzy w Ustroniu powstało 26 maja 1929 roku. Nosiło wtedy nazwę – Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ustroniu. Założycielami byli: Jan Wantuła, Karol Duszanek, Jerzy Lipowczan i Józef Cieślar z Ustronia, Jan Drozd z Hermanic oraz Jan Sitek z Cisownicy. Do 1937 roku liczba członków systematycznie wzrastała. W 1937 roku było w Oddziale Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 121 członków.

W czasie II wojny światowej część pszczelarzy poszła do wojska, część została zesłana na roboty i pszczołami nie miał się kto opiekować. Dopiero w sierpniu 1945 roku zwołano w Cieszynie założycielskie zebranie Związku Pszczelarzy, podczas którego (...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

Pszczelarze ponownie na podium AgroLigi

Po ubiegłorocznym sukcesie firmy Mazurskie Miody w tym roku także doceniono firmę pszczelarską w prestiżowym konkursie AgroLiga organizowanym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez ośrodki doradztwa rolniczego oraz I Program Telewizji Polskiej, przy udziale miesięcznika „AGRO". Tytuł I Krajowego Wicemistrza AgroLigi za 2014 rok w kategorii firmy uzyskało Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik" ze Stróż.

W dniu 18 czerwca bieżącego roku na specjalnej gali w ogrodach Pałacu Prezydenckiego dyplom odebrali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego państwo Anna i Janusz Kasztelewiczowie. Uhonorowani zostali także Nagrodą Specjalną Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Radosława Szatkowskiego.

Więcej…
 

Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

lowcy miodu 2W kwietniowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo"/2015 pisałem o idei finansowania społecznościowego projektów o charakterze komercyjnym oraz non-profit. Znakomitym przykładem praktycznym okazało się gromadzenie środków finansowych na ukończenie prac nad realizacją filmu dokumentalnego „Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Kwotę potrzebną do osiągnięcia finalnego efektu, ekipa postanowiła zgromadzić za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl Posłużyła się klasyczną formułą oferowania nagród dla osób lub podmiotów chcących zainwestować swoje pieniądze, poczynając od podziękowań za symboliczną złotówkę, gratyfikację w postaci zestawów zawierających między innymi DVD z filmem, aż po pakiety o charakterze (...)

Więcej…
 

Prace nad filmem "Łowcy miodu" na ukończeniu

Wszelkie inicjatywy mające na celu edukację ekologiczną są warte wsparcia. Te związane z pszczołami szczególnie. Takim przedsięwzięciem jest film dokumentalny "Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Bohaterowie dokumentu, którymi są aktorka i zwolenniczka ekologicznego trybu życia Magdalena Popławska i pszczelarz oraz wizjoner Kamil Baj, uświadamiają widzom jak dramatyczna jest sytuacja pszczół na świecie oraz proponują rozwiązania problemu. Oboje prezentują głębokie zrozumienie powagi sytuacji, pasję i pomysły na ratowanie pszczół poprzez powrót do leśnego bartnictwa, z jednej strony i rozwoju pszczelarstwa miejskiego, z drugiej. Jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego. Podróż, w jaką zabiera nas każde z bohaterów ma

Więcej…
 

Projekt SMARTBEES – nowe spojrzenie na hodowlę europejskich pszczół o zwiększonej żywotności

Spadek wielkości populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niektórych regionach jest związany z różnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Jako kluczowy powód spadku liczebności tych ważnych gospodarczo zapylaczy, nadal wskazywany jest negatywny wpływ ektopasożytniczego roztocza Varroa destructor i towarzyszące mu infekcje wirusowe (szczególnie wirus zdeformowanych skrzydeł DWV). Oprócz ilościowych strat pszczół, zagrożona jest także różnorodność podgatunków pszczoły miodnej. Odnotowujemy brak hodowlanych programów doskonalenia większości podgatunków (mapa) i powszechny brak programów hodowlanych uwzględniających oporność na Varroa. Spadek różnorodności pszczół może mieć też negatywny wpływ na środowisko, bioróżnorodność i na produkcję żywności.

Więcej…
 

Polanka ma już 10 lat

polanka logoPodstawowym wyróżnikiem „Polanki" są jej członkowie, wśród których 1/3 jest w wieku poniżej 40 roku życia. Najstarszy jest Stanisław Zbieg, członek honorowy i nestor polskich pszczelarzy. Członkowie „Polanki" reprezentują różne zawody, są aktywni, przedsiębiorczy i mają pomysły na uzdrowienie polskiego pszczelarstwa.

Więcej…
 

Powołanie Centrum Zdrowia Pszczół

czpPszczelarstwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, hobby, praca. Bardzo wymagające. Pszczelarz nie może wziąć sobie urlopu w dowolnym terminie bądź „iść" na zwolnienie lekarskie. W jego rękach leży życie setek tysięcy bądź milionów istnień pszczelich. Jego decyzje stanowią o tym, czy pasieka przetrwa, czy zostanie zaatakowana przez pasożyty, rozgrabiona przez drapieżniki, czy umrze z głodu. Czy słuszne jest pozostawianie na barkach pszczelarza tak dużej odpowiedzialności? Kiedy myślimy o tak wspaniałym produkcie pracy pszczelej, jakim jest miód, wosk czy pyłek pszczeli, to czy widzimy tylko pszczoły w pasiece i pszczelarza (?). Wiedząc, że tak nie jest, firma VET-ANIMAL powołała do życia projekt Centrum Zdrowia Pszczół (CZP).

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013