Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W kwietniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 4/2014Marek Pogorzelec - Rodzaj nawłoć (1)
  W pierwszym odcinku poświęconym interesującym gatunkom roślin z rodzaju nawłoć autor zwraca uwagę na wartość pszczelarską kilku gatunków nawłoci (red.)

 • Rafał Hoelke - Pożar u pszczelarza
  Informacją dotyczącą tragedii w gospodarstwie pasiecznym starszego pszczelarza z okolic Torunia (red.)

 • Prof. dr hab. Krystyna Czekońska - Hydroksymetylofurfural (HMF) zagrożeniem dla zdrowia i życia pszczół
  W artykule autorka podaje informacje będące uzupełnieniem wiedzy o nowe dane na temat HMF (red.).

 • Mgr Renata Olesiejuk, dr hab. Zbigniew Lipiński - Propolis
  Z artykułu możemy dowiedzieć się o pochodzeniu nazwy, o sposobie jego powstawania, o składzie i właściwościach (red.).

 • Bogdan Piekarz - Woda dla pszczół
  Czy pszczołom potrzebna jest woda i dlaczego? Na ten temat wypowiada się ceniony pszczelarz – autor artykułu (red.).

 • Z terenu - „Pszczoła w środowisku naturalnym" Hajnówka 21-24 listopada 2013 roku
  W relacji z Międzynarodowego Seminarium „Pszczoła w środowisku naturalnym" jest mowa m.in. o działaniach leśników, aby pszczoły mogły powrócić do lasu (red.).

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Ku El Dorado czy ku przepaści
  Autor zwraca uwagę na niebezpieczną dla pszczół (i nie tylko!) nasilającą się tendencję „uzdrawiania" rodzin pszczelich przez osoby niepowołane i wbrew zasadom nauki weterynaryjnej (red.).

 • Jerzy Gnerowicz - Śladami profesora Teofila Ciesielskiego
  W ramach przygotowań do setnej rocznicy śmierci i niemal 170 rocznicy urodzin profesora Teofila Ciesielskiego, autor artykułu poczynił starania ustalenia miejsca jego pochówku, o czym informuje w publikacji (red.).

 • Inż. Józef Marek Majak - Hodowla od środka (1)
  Autor informuje, że "Wszystko, co piszę w tym cyklu, jest tylko moim własnym poglądem, subiektywną opinią w wielu tematach. Moim celem jest zapoznanie Czytelników z rzeczywistością, w jakiej znalazła się hodowla pszczół, a wszystko na podstawie własnego doświadczenia" (red.).

 • Michał Zawilak - Moje trutnie
  Doświadczony pszczelarz wypowiada się na temat instynktu rozwoju trutni, przedstawia poglądy na rolę trutni w produkcji miodu, omawia wpływ wychowu trutni na zapobieganie rójce i niszczenie warrozy. Opisuje wychów trutni we własnej pasiece (red.).

 • Prof. dr hab. Zofia Warakomska, dr hab. prof. nadzw. UP Anna Wróblewska - Wiosenne pożytki pyłkowe pszczoły miodnej
  Autorki artykułu dzielą się z Czytelnikami wynikami badań, które zostały przeprowadzone w celu poznania roślin będących głównym wiosennym pożytkiem pyłkowym (red.).

 • Mariusz Chachuła - Kwiecień
  Autor omawia czynności pszczelarza w pasiece w kwietniu (red.).

 • Doniesienia ze świata - Rośliny w chorobach pszczół
  W artykule podane są rośliny, których nasi sąsiedzi używają przy warrozie (red.).

 • Doniesienia ze świata - Pszczoły same wybierają matkę
  W notatce podany jest sposób, w jaki moskiewski pszczelarz umożliwia swoim pszczołom wybór matki (red.)
 

Pożar u pszczelarza

Zwracam się do Państwa z informacją o dramatycznym wydarzeniu u Mistrza Pszczelarskiego Stanisława Flaka z Łysomic koło Torunia, który jest moim teściem. Na początku lutego w godzinach popołudniowych z powodu nieszczęśliwego wypadku powstał pożar w jego warsztacie, w wyniku którego stracił między innymi cały swój sprzęt pszczelarski.

Stanisław jest pszczelarzem od wielu lat, opiekuje się kilkudziesięciopniową pasieką, należy do związku, kilka lat temu zdobył tytuł Mistrza, promuje fach pszczelarski, a także swój region, występując w lokalnych imprezach. Jest uznanym pszczelarzem (...)

Więcej…
 

Ku El Dorado czy ku przepaści

Często przy różnych okazjach rozmawiam z pszczelarzami. Rozmowy mają to do siebie, że zbliżają ludzi. W trakcie rozmów można czegoś się nauczyć lub dowiedzieć. Wiodącym tematem prawie wszystkich rozmów jest zawsze szeroko rozumiane leczenie rodzin pszczelich. Pomimo licznych wykładów oraz wielu artykułów w prasie pszczelarskiej temat ten jest wciąż bardzo „żywy", dzięki licznym „pseudoweterynaryjnym uzdrawiaczom pszczół". W dobie rozbudowanego Internetu każdy „wizjoner" na YouTube czy na swojej stronie internetowej promuje i dzieli się swoimi osiągnięciami w „uzdrawianiu" rodzin pszczelich. Za pomocą Internetu przekazuje i utwierdza w przekonaniu, że tak jest lepiej, taniej, szybciej itp. Informuje, że tylko jego „medykament" i jego metoda „zbawi" pszczoły. Tylko on posiada mapę do krainy pełnej złota, a jak do niej dotrze, wtedy pszczelarskie El Dorado jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast weterynaria, no cóż, według „uzdrawiaczy" to tylko grupa „nieudaczników".

Więcej…
 

Szczególne miejsce

W Bałtowie – małej miejscowości oddalonej dwanaście kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego – w wielkim zagłębieniu pokrytym bagnem i grzęzawiskiem stworzony został przez pana Piotra Lichotę park dinozaurów. Kompleks otwarty został 7 sierpnia 2004 roku. Właścicielem jest Stowarzyszenie Delta, którego prezesem jest Piotr Lichota. Miejsce to znane jest obecnie w całej Polsce jako JuraPark. Przybysze wkraczają w Bałtowie w świat sprzed tysięcy, a nawet milionów lat, na tereny ze zwierzętami puszcz, stepów i pustyń. Bujną w tym rejonie przyrodę można obserwować z końskiego grzbietu, tratwy lub kajaka płynącego z nurtem rzeki Kamiennej.

Więcej…
 

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

„Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych"

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Zgorzelcu-Jeleniej Górze.

Cel konferencji

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem młodych naukowców a pszczelarzami w zakresie uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich zakładania oraz poprawy opłacalności działalności pszczelarskiej jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej.

Tematyka konferencji:

 • ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
 • marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
 • wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
 • biologia, chów i hodowla pszczół miodnych,
 • ochrona i ekologia pszczołowatych,
 • bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
 • wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
 • rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich.
 • Szczególnie cenne będą opracowania porównujące sytuację gospodarstw pasiecznych w Polsce i na świecie.

Gwarantujemy:

 • przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie,
 • wydanie monografii (wybór formy w gestii organizatorów: tradycyjna/e-book),
 • zaświadczenie udziału w konferencji,
 • nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów.

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń i wpłat – 25 marca 2014 r.
 • ogłoszenie programu konferencji – 31 marca 2014 r.
 • dostarczenie artykułu wraz z recenzją – 18 kwietnia 2014 r.
 • wydanie publikacji – lipiec-wrzesień 2014 r.

Wpisowe:

 • czynny udział z wystąpieniem lub posterem: 140 zł
 • bierny udział (jako słuchacz, udział w dyskusji): 120 zł

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane wsparciem konferencji.

Szczegółowe informacje i formularze można znaleźć na stronach: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ oraz http://www.portalpszczelarski.pl/. Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Miód dla dzieci

dzieci dscn0791Od wielu lat pszczelarze Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi zbierają co roku miód dla dzieci specjalnej troski. Tak też było w 2013 roku, pomimo mniejszych zbiorów miodu w pasiekach.

Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi zrzesza 103 pszczelarzy z ponad 20 miejscowości Zagłębia. Członkowie Koła starają się dostarczać miód do jak największej liczby ośrodków i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.

Koledzy Ryszard Filipczyk i Zenon Będkowski z zarządu Koła zebrali od pszczelarzy w 2013 roku 74 słoje miodu łącznie ważące około 92 kg. Najwięcej miodu (6-3 słojów) przekazali:

Więcej…
 

esadownictwo

 

Wspomnienia z kongresowego szlaku

Na wstępie wyjaśnienie. Imprezy towarzyszące kongresom Apimondii, w Kijowie podziwiałem już po raz szósty i dlatego na tej podstawie twierdzę, że krajowe komitety organizacyjne przygotowują je z większym lub skromniejszym rozmachem. Dla uczestnika tych wydarzeń obecność na światowych spotkaniach pszczelarzy jest wielkim przeżyciem. Stąd moje przekonanie, że warto składać przez 4 lata polskie złotówki, aby w 2017 roku polecieć na kongres do Stambułu.

W kongresowych spotkaniach uczestniczę przede wszystkim jako pszczelarz, ale z racji hobbystycznych zainteresowań, zresztą ściśle związanych z pszczelarstwem, także jako kolekcjoner. W drodze na kongresy Apimondii czuję się obserwatorem i w jakimś

Więcej…
 

Pszczoły jako czynnik plonotwórczy, a pośrednio prozdrowotny, zasługują na szczególną ochronę

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia ludzi należy obecnie do najważniejszych problemów i powinna być w centrum uwagi każdego działania człowieka.

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie Dyrektywa Komisji Europejskiej dotycząca integrowanej ochrony roślin, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń nadmiernej chemizacji i skażenia środowiska. Duża uwaga zostanie zwrócona na ochronę pszczół i innych owadów zapylających jako problemu strategicznego stanowiącego jeden z filarów podniesienia bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej. Dzięki zapylaczom roślin, wśród których główną rolę spełniają pszczoły, uzyskujemy w skali światowej około 265 mld euro rocznie w formie zwiększenia i poprawienia jakości plonów (K. Jagiełło).

Więcej…
 

Hotel dla pszczół – ?

art 2013 15 03Czy naprawdę pszczołom potrzebne są hotele? Przecież zapewniamy im schronienie – czyli mieszkanie w ulach, dbamy o pożytki i zdrowotność. Po co więc jeszcze hotele?

Dla pszczół miodnych nie są one potrzebne, ale dla dzikich zapylaczy, których naturalne siedliska są coraz częściej niszczone, hotele jak najbardziej będą potrzebne.

W ostatnich dziesięcioleciach człowiek wywarł bardzo silny wpływ na środowisko życia pszczół dziko żyjących. Przyczynił się do zmniejszenia ich liczebności. Powstające monokultury leśne i rolnicze, chemiczne środki ochrony roślin, głęboka orka(...)

Więcej…
 

Jak zapobiegam powstawaniu nastroju rojowego

Często słyszymy: zrobiłem odkład lub wstawiłem ramkę pracy, a pszczoły i tak się wyroiły. Musimy zdawać sobie sprawę, że nastrój rojowy spowodowany jest nie tyle rasą czy złą wentylacją, co systematycznym powstawaniem stanu bezrobocia młodych karmicielek. W silnej rodzinie przyrost liczby pszczół bezrobotnych jest większy i dlatego wcześnie się one roją.

Przy każdym powiększaniu gniazda, zmniejszamy bezrobocie. Dodanie odbudowanego plastra, a nie węzy, przyspiesza pojawienie się jajeczek, co jest ważne. Zmieniłem sposób i termin zakładania nadstawek, aby po ich umieszczeniu, nie przerywać(...)

Więcej…
 

Pożegnanie przyjaciela

Przez szereg lat starałem się promować gospodarstwo pszczelarskie mojego przyjaciela – Władysława Całki, jak sądzę największego w dziejach południowej Wielkopolski pasiecznika. Niestety, odszedł od nas 14 września bieżącego roku i nie zdążyłem zaprezentować jego osiągnięć na łamach „Pszczelarstwa". Jako przyjaciel winien jestem Władkowi tę przysługę już po Jego śmierci, co niniejszym czynię.

Nie mam wątpliwości, że całym pszczelarskim życiem zasłużył sobie na szacunek i godne pożegnanie, bowiem wniósł do praktyki pszczelarskiej na Ziemi Kaliskiej trwale już zadomowione pomysły i technologiczne nowinki. Osobiście straciłem w jego osobie najbliższego przyjaciela.

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013