Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W październikowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 10/2015Marek Pogorzelec - Krzewy ozdobne na stanowiska wilgotne
  Kończąc przegląd roślin, które lubią rosnąć blisko wody, przedstawiam kilka gatunków krzewów i drzew obcego pochodzenia. Rośliny te nie wykazują cech inwazyjności, mimo to nie powinniśmy ich sadzić w miejscach, w których będą mogły się rozrastać w sposób niekontrolowany (fragment artykułu – red.).

 • Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, dr hab. prof. UW-M Rajmund Sokół - Ocena przebiegu inwazji Nosema spp. u pszczół w ramach naukowego eksperymentu
  Czynników wpływających na powstanie i przebieg inwazji Nosema spp. w rodzinie pszczelej jest bardzo dużo. Często nie wiadomo, który z nich odgrywa decydującą rolę. Należy przypuszczać, że poza brakiem należytej higieny w ulach wpływ ma obniżenie ogólnej odporności pszczół na różne patogeny i czynniki środowiska, co może wynikać np. z hodowania pszczół coraz słabszych od matek sztucznie unasienionych niedojrzałymi trutniami, złe przygotowanie rodzin do zazimowania (fragment artykułu – red.).

 • Mgr inż. Cezary Kruk - Rasy pszczoły miodnej hodowanej w Polsce
  Zróżnicowane warunki klimatyczne i pożytkowe sprawiły, że w toku ewolucji w obrębie gatunku pszczoły miodnej wykształciło się wiele ekotypów dostosowanych do miejscowych warunków klimatycznych i poużytkowych. Przyjmuje się, że w obrębie gatunku pszczoły miodnej wyróżnić możemy co najmniej 25 różnych podgatunków i ras geograficznych (fragment artykułu – red.).

 • Z 52. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach (część 1)
  W czasie 2-dniowej Konferencji przedstawione zostały sprawozdania z prac naukowych przeprowadzonych w sezonach poprzedzających tegoroczną Konferencję Pszczelarską. Konferencja przebiegała według przyjętego schematu. Sesje plenarne na temat biologii, gospodarki pasiecznej, hodowli i genetyki, chorób i zatruć, ekonomiki, pożytków i zapylania, innych owadów zapylających, produktów pszczelich i apiterapii kończyły się dyskusją. Uzupełnieniem była sesja posterowa, podczas której można było spotkać się z autorami prac badawczych (fragment sprawozdania z Konferencji – red.).

 • Jacek Jaroń - Zwyczajne draństwo (!)
  Opakowanie Apiwarolu jest droższe od zawartości,. Aktualna cena Apiwarolu oscyluje w granicach 65 zł. Żadne z komponentów nie zdrożały na tyle, aby z roku na rok zawyżać cenę. Jak dobrze pamiętam, to w 2011 roku uważano, że 30 zł było ceną wygórowaną (fragment artykułu – red.).

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Lekarz weterynarii wyjaśnia
  Podstawowym aktem regulującym zagadnienia obrotu lekami jest Ustawa Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którą żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu w Polsce, jeżeli nie uzyska stosownego pozwolenia. Organem uprawnionym do wydania takiego pozwolenia jest na terenie naszego kraju minister właściwy do spraw zdrowia, natomiast procedury rejestracyjne prowadzi Urząd RejestracjiProduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Reasumując, każdy podmiot (osoba fizyczna, firma), która wprowadza do obrotu lek weterynaryjny na bazie kumafosu musi mieć stosowne pozwolenie (fragment artykułu – red.)

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Sukces, czy porażka?
  Przełamanie w sobie oporu, nabranie pokory i traktowanie wszelkich rad i podpowiedzi jako swego rodzaju skarbu, bardzo ułatwi start nowego biznesu lub rozwój istniejącego. Niechęć do słuchania rad innych ludzi, związana jest często z dosyć powszechnym błędem popełnianym przez osoby, które skoncentrowane są na swoim pomyśle (często są to osoby, które wymyśliły i stworzyły produkt) i wierzące weń tak bardzo, że wychodzą z założenia, że sam w sobie stanowi tak unikalną wartość, że w mgnieniu oka stanie się kurą znoszącą złote jajka (fragment artykułu – red.).

 • Inż. Igor Pawłyk – Mistrz Pszczelarstwa - Komentarz do artykułu Krzysztofa Gawłowskiego „Dajmy szansę pszczołom" (ciąg dalszy)
  Metoda na Ukrainie jest z powodzeniem stosowana od kilkunastu lat przez Wołodymyra Małychina w około 200-pniowej pasiece, a także przez wielu innych pszczelarzy na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Oczywiście i tam ma swoich przeciwników, przeważnie wśród pszczelarzy, którzy niekiedy nie mieli w rękach izolatora Chmary (fragment artykułu – red.).

 • Inż. Igor Pawłyk – Mistrz Pszczelarstwa - Październik. Technologia Chmary – teoria (część 1)
  Dawni pasiecznicy rozumieli, że obfite czerwienie matki nie zawsze jest korzystne. W celu wytworzenia pożądanego składu rodzin, wycofywali oni matki przed głównymi pożytkami, przerywając tym sposobem niechciane czerwienie. Wycofanie polegało po prostu na zabiciu matki pszczelej. Pszczoły wychowywały młodą matkę (fragment artykułu – red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (10). Karmienie jesienne i wiosenne
  Wtajemniczeni wiedzą, że rok pszczelarski nie pokrywa się z kalendarzowym. Pszczoły mają swój nowy rok w sierpniu. Rok pszczelarski rządzi się odrębnymi prawami, bo wszelkie zaniedbania będziemy mogli naprawić (jeśli się uda, a pszczoły przeżyją) dopiero za rok o tej samej porze. (fragment artykułu – red.).

 • Karol Nogawczyk - Jubileusz 86-lecia istnienia organizacji pszczelarskiej w Ustroniu

 • Henryk Gmiński - Pszczeli raj

 • Jerzy Gnerowicz - O świętym Ambrożym nieco inaczej (7)
  Kolejna część cyklu artykułów poświęconych św. Ambrożemu – red.

 • Henryk Piekut - Pszczoły w wielkim mieście
  Krótka relacja z konferencji prasowej na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie
 

Pszczeli raj

Owocowy sad, pola obsiane facelią, różnokolorowe malwy, gorczyca, ogórecznik, krzewy aromatycznej porzeczki i aronii oraz słoneczniki wyrastające poza drewniany płot. Tak właśnie wygląda moja pasieka będąca oazą, rajem zarówno dla mnie, jak i dla moich pszczół.

Początkowo pasieka wyglądała zupełnie inaczej. Był to tylko jeden ul, którym zajmował się mój ojciec. To on zapoczątkował w naszej rodzinie chęć zajmowania się pszczołami. Przesiadując godzinami w pasiece, okazując dużo cierpliwości, pokazał nam wszystkim niezwykłość tych małych stworzeń. Przyznam szczerze, że przez wiele lat nie interesowałem się pszczelarstwem, mimo że byłem od najmłodszych lat świadkiem wybierania miodu z plastrów oraz dokarmiania pszczół jesienią. Los jednak (...)

Więcej…
 

Jubileusz 86-lecia istnienia organizacji pszczelarskiej w Ustroniu

Koło Pszczelarzy w Ustroniu powstało 26 maja 1929 roku. Nosiło wtedy nazwę – Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ustroniu. Założycielami byli: Jan Wantuła, Karol Duszanek, Jerzy Lipowczan i Józef Cieślar z Ustronia, Jan Drozd z Hermanic oraz Jan Sitek z Cisownicy. Do 1937 roku liczba członków systematycznie wzrastała. W 1937 roku było w Oddziale Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 121 członków.

W czasie II wojny światowej część pszczelarzy poszła do wojska, część została zesłana na roboty i pszczołami nie miał się kto opiekować. Dopiero w sierpniu 1945 roku zwołano w Cieszynie założycielskie zebranie Związku Pszczelarzy, podczas którego (...)

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA" na 2015 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w sierpniu urzędy pocztowe i listonosze w całej Polsce będą przyjmowały przedpłaty (1 egzemplarz 7,60 zł) na prenumeratę realizowaną od 1 października 2015 roku;

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo";

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" za pośrednictwem redakcji: cena 1egzemplarza w 2015 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować:

  • na adres 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

   lub

  • na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).

   Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Pszczelarze ponownie na podium AgroLigi

Po ubiegłorocznym sukcesie firmy Mazurskie Miody w tym roku także doceniono firmę pszczelarską w prestiżowym konkursie AgroLiga organizowanym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez ośrodki doradztwa rolniczego oraz I Program Telewizji Polskiej, przy udziale miesięcznika „AGRO". Tytuł I Krajowego Wicemistrza AgroLigi za 2014 rok w kategorii firmy uzyskało Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik" ze Stróż.

W dniu 18 czerwca bieżącego roku na specjalnej gali w ogrodach Pałacu Prezydenckiego dyplom odebrali z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego państwo Anna i Janusz Kasztelewiczowie. Uhonorowani zostali także Nagrodą Specjalną Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Radosława Szatkowskiego.

Więcej…
 

Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

lowcy miodu 2W kwietniowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo"/2015 pisałem o idei finansowania społecznościowego projektów o charakterze komercyjnym oraz non-profit. Znakomitym przykładem praktycznym okazało się gromadzenie środków finansowych na ukończenie prac nad realizacją filmu dokumentalnego „Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Kwotę potrzebną do osiągnięcia finalnego efektu, ekipa postanowiła zgromadzić za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl Posłużyła się klasyczną formułą oferowania nagród dla osób lub podmiotów chcących zainwestować swoje pieniądze, poczynając od podziękowań za symboliczną złotówkę, gratyfikację w postaci zestawów zawierających między innymi DVD z filmem, aż po pakiety o charakterze (...)

Więcej…
 

Polanka ma już 10 lat

polanka logoPodstawowym wyróżnikiem „Polanki" są jej członkowie, wśród których 1/3 jest w wieku poniżej 40 roku życia. Najstarszy jest Stanisław Zbieg, członek honorowy i nestor polskich pszczelarzy. Członkowie „Polanki" reprezentują różne zawody, są aktywni, przedsiębiorczy i mają pomysły na uzdrowienie polskiego pszczelarstwa.

Więcej…
 

Prace nad filmem "Łowcy miodu" na ukończeniu

Wszelkie inicjatywy mające na celu edukację ekologiczną są warte wsparcia. Te związane z pszczołami szczególnie. Takim przedsięwzięciem jest film dokumentalny "Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Bohaterowie dokumentu, którymi są aktorka i zwolenniczka ekologicznego trybu życia Magdalena Popławska i pszczelarz oraz wizjoner Kamil Baj, uświadamiają widzom jak dramatyczna jest sytuacja pszczół na świecie oraz proponują rozwiązania problemu. Oboje prezentują głębokie zrozumienie powagi sytuacji, pasję i pomysły na ratowanie pszczół poprzez powrót do leśnego bartnictwa, z jednej strony i rozwoju pszczelarstwa miejskiego, z drugiej. Jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego. Podróż, w jaką zabiera nas każde z bohaterów ma

Więcej…
 

esadownictwo

 

Powołanie Centrum Zdrowia Pszczół

czpPszczelarstwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, hobby, praca. Bardzo wymagające. Pszczelarz nie może wziąć sobie urlopu w dowolnym terminie bądź „iść" na zwolnienie lekarskie. W jego rękach leży życie setek tysięcy bądź milionów istnień pszczelich. Jego decyzje stanowią o tym, czy pasieka przetrwa, czy zostanie zaatakowana przez pasożyty, rozgrabiona przez drapieżniki, czy umrze z głodu. Czy słuszne jest pozostawianie na barkach pszczelarza tak dużej odpowiedzialności? Kiedy myślimy o tak wspaniałym produkcie pracy pszczelej, jakim jest miód, wosk czy pyłek pszczeli, to czy widzimy tylko pszczoły w pasiece i pszczelarza (?). Wiedząc, że tak nie jest, firma VET-ANIMAL powołała do życia projekt Centrum Zdrowia Pszczół (CZP).

Więcej…
 

Projekt SMARTBEES – nowe spojrzenie na hodowlę europejskich pszczół o zwiększonej żywotności

Spadek wielkości populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niektórych regionach jest związany z różnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Jako kluczowy powód spadku liczebności tych ważnych gospodarczo zapylaczy, nadal wskazywany jest negatywny wpływ ektopasożytniczego roztocza Varroa destructor i towarzyszące mu infekcje wirusowe (szczególnie wirus zdeformowanych skrzydeł DWV). Oprócz ilościowych strat pszczół, zagrożona jest także różnorodność podgatunków pszczoły miodnej. Odnotowujemy brak hodowlanych programów doskonalenia większości podgatunków (mapa) i powszechny brak programów hodowlanych uwzględniających oporność na Varroa. Spadek różnorodności pszczół może mieć też negatywny wpływ na środowisko, bioróżnorodność i na produkcję żywności.

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013