Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 08/2017Marek Pogorzelec - Pożytki pełni lata

 • Pan profesor dr hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

 • Wspomnienie

 • Dr n. wet. Anna Gajda - Aethina tumida nadal jest we Włoszech i co to może oznaczać dla Polski
  „ Dwa lata temu napisałam artykuł o małym chrząszczu ulowym (Aethina tumida), o jego anatomii, biologii i metodach radzenia sobie z nim („Pszczelarstwo" 1/2015, s. 2-5). Była to moja reakcja na sytuację we Włoszech (...). Mówiono wtedy, że inwazja jest do opanowania i być może byłaby, gdyby wszyscy zainteresowaniu (tj. pszczelarze oraz odpowiednie służby) współpracowali ze sobą w jej usuwaniu. (...) Mimo intensywnej walki ze szkodnikiem nie udało się go wyeliminować z Włoch, mało tego, rozprzestrzenia się na kolejne prowincje (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Dariusz Karwan - Biologia pszczoły miodnej, czyli od czego zależą nasze zbiory. Część V
  „(...) W tym artykule poruszę parę zagadnień na pozór mało istotnych, a w rzeczywistości wpływających na życie całej rodziny pszczelej w sposób fundamentalny. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Zmagania pszczelarzy z warrozą...
  „... trwają już 30 lat i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło na lepsze. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak dalej toczyć „bój" z roztoczem dotychczasowymi metodami. Jednak, żeby móc prowadzić skuteczną walkę ograniczającą pasożyta w rodzinie, konieczne jest dalsze monitorowanie jego liczebności. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • XXIV Krakowskie Miodobranie - 1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica., Kraków

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część V
  W piątej części cyklu autor zajął się nastrojem rojowym w rodzinie pszczelej i rojeniem się pszczół (red.)

 • Dr hab. Zbigniew Kołtowski - W jaki sposób dbać o dobre zapylanie kwiatów
  „(...) do zabezpieczenia uprawianym roślinom dobrego zapylenia kwiatów, należy bezwzględnie dbać o wszystkie owady zapylające. Trzeba chronić miejsca gniazdowania dziko żyjących owadów, zwiększać bioróżnorodność ich roślin pokarmowych oraz umiejętnie stosować środki ochrony roślin. Wszystkie te działania przyczynią się również do ochrony populacji pszczół miodnych, które w naszych warunkach stanowią najliczniejszą grupę owadów zapylających. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Sierpień- rozpoczynamy nowy rok pszczelarski
  „Przyjmuje się powszechnie, że w sierpniu zaczyna się nowy rok pszczelarski. Pszczoły niejako same rozpoczynają swój nowy rok. Osobniki, które teraz będą się wygryzać są kastą pszczół długowiecznych. Te pokolenia młodych pszczół wychowanych w rodzinach w sierpniu i we wrześniu przygotowują się do zimowli. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (31). Niedobra dobra węza
  „(...) pisał pan o dobrej węzie z firmy M P, a ona w ulu potrafi zjechać po drutach.(...) – tak napisał jeden z Czytelników. Zastanowił mnie ten zarzut, bo u mnie w ulu nie zaobserwowałem podobnego zjawiska. Poszukując przyczyny, zapytałem pszczelarza, jak ma drutowane ramki, jakim drutem i ile drutów jest w świetle ramki. Uzyskana odpowiedź wszystko wyjaśniła. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Grzegorz Pacek - Małe usprawnienie, wiele korzyści
  Autor artykułu opisuje wprowadzone w pasiece zmiany w sprzęcie pasiecznym, prosząc o opinie i uwagi na ten temat (red.)

 • Kazimierz Jan Paczesny, prawnik, dyplomowany Mistrz Pszczelarstwa
  „Obserwacje dokonane u brzegów Atlantyku dają nadzieję na uratowanie środowiska od plastikowych śmieci, przez włączenie w proces ich likwidacji (...) – fragment artykułu (red.)

 • Michał Czajkowski - Genialna lekcja przyrody
  „Książka (...) jest interesującą, angażującą czytelnika lekturą. Adresatami dzieła są wszyscy ciekawi świata owadów pszczołowatych oraz skomplikowanych zależności między ich populacją a stanem równowagi ekologicznej na Ziemi. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - III edycja Konkursu Pszczelarz Roku
  Artykuł jest relacją z uroczystego wręczenia nagród o dyplomów laureatom konkursu „Pszczelarz Roku 2016" (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2017 rok

„PSZCZELARSTWO" można kupić: w prenumeracie w urzędzie pocztowym lub w redakcji.

 • W ciągu roku przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i w listopadzie. Jeden egzemplarz w 2017 roku w prenumeracie pocztowej kosztuje 7,60 zł.
 • Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów (we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet: http://prenumerata.poczta-polska.pl) odbywa się w całym kraju w terminach:
  • do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku!
 • Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:
  • do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  • do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  • do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  • do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku!
 • W dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,60 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egz. (7,60 zł). Dla prenumeratorów zagranicznych (numer swift – BIC: GOPZPL) do ceny 1 egzemplarza czasopisma (7,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki zależny od kraju, do którego przekazywane jest „Pszczelarstwo".

 

Redakcja

 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza

Więcej…
 

Pan profesor dr. hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

Pan Profesor dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 roku w Augustowie. Miał wspaniałą rodzinę. Po wybuchu wojny mieszkał w Skierniewicach, gdzie ukończył szkołę średnią – LO im. Bolesława Prusa.

Dzięki rodzicom pan Profesor miał szczęśliwe dzieciństwo. Wynikało to głównie z bardzo dużej troski seniora – Zygmunta Jasińskiego o swoje dzieci. Pomimo toczącej się wojny, potrafił on stworzyć im bezpieczny, kolorowy świat. Codzienność umilały dzieciom drewniane zabawki samodzielnie wykonane przez tatę(...)

Więcej…
 

Wspomnienie o Koledze

Dnia 28 maja 2017 roku zmarł w wieku 85 lat Jerzy Tombacher, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy „Apicentrum", długoletni członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Wychował się w rodzinie pszczelarskiej. Za mentorów uważał swego ojca – Jana Tombachera oraz Pawła Różnowicza, a w dziedzinie genetyki dr. Andrzeja Zawilskiego. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z ojcem i żoną prowadził w rodzinnej pasiece reprodukcję matek kaukaskich, około 400 sztuk rocznie (...)

Więcej…
 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w PłockuZespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego:

 1. RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – zawód pszczelarz
  (czas trwania kursu 1,5 roku).

 2. 2. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – zawód technik pszczelarz
  (czas trwania kursu – 6 miesięcy).

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Nauka bezpłatna!

Więcej informacji pod nr tel. 24 268-96-94, 24 268-72-74 • www.zsberg.edu.pl

 

Dzięki Twojej pasji i pracy nie wygaśnie cywilizacja ludzka"

 

Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata

Tuż po przekwitnięciu robinii akacjowej, czyli na początku czerwca, zakwitają pierwsze egzemplarze naszej rodzimej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna – jest bardziej rozpowszechniona na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnąć w połowie lipca. Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku „pełni lata". Miód lipowy ma wyrobioną markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektaru na ten

Więcej…
 

esadownictwo

 

Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół

Pospolicie uprawiane rośliny pastewne, takie jak: lucerna siewna (Medicago sativa L.) i koniczyna czerwona, zwana też łąkową (Trifolium pratense L.), mają nektar trudno dostępny dla pszczół. Warto przypomnieć sobie o roślinach, które są równie dobre jako pokarm dla zwierząt, a jednocześnie są wartościowym pożytkiem dla pszczół. Państwu przypomnę trzy z nich.

Więcej…
 

Wspomnienie

prof. dr hab. Zdzisław WilkaniecZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora dr hab. ZDZISŁAWA WILKAŃCA w wigilię świąt Bożego Narodzenia 2016 roku.

Profesor urodził się 2 września 1941 roku w Sokołach na Litwie. Po ukończeniu studiów (1966) na wydziale rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu rozpoczął pracę w Zakładzie Pszczelnictwa przy Katedrze Entomologii na Wydziale Ogrodniczym. W 1970 roku w ramach

Więcej…
 

Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy(...)

Więcej…
 

Kontynuacja badań zimowych strat rodzin pszczelich w ramach działalności COLOSS

Badanie strat rodzin pszczelich w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych na SGGW w Warszawie rozpoczęliśmy po zimie 2007/2008, kiedy to w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, problem ten okazał się bardzo poważny. Działania prowadziliśmy w ramach aktywności w Grupie Monitoringowej europejskiej sieci naukowej COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) utworzonej w ramach europejskiego programu COST. Po ustaniu wsparcia (...)

Więcej…
 

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia (...)

Więcej…
 

Cenne inicjatywy i spotkania

Każdego roku brać pszczelarska podejmuje wiele działań, których celem jest popularyzowanie wiedzy o pszczołach i wytwarzanych przez nie produktach, ale nie tylko.

O inicjatywie znanej jako Pasieka Edukacyjna już pisałem („Pszczelarstwo" 5/2016). Zespół zapaleńców tej wspólnoty ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich „Polanka" i pod patronatem miesięcznika „Pszczelarstwo" podejmuje trud niesienia kaganka oświaty pszczelarskiej na różnych „frontach".

Więcej…
 

Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime

Rodzaj chaber jest jednym z liczniejszych rodzajów rodziny astrowatych i według The Plant List liczy 728 gatunków (stan w grudniu 2016 roku). Większość gatunków pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale chabry mają swoich przedstawicieli wśród rodzimej roślinności wszystkich kontynentów poza Antarktydą. We florze Polski wyróżnia się 11 gatunków rodzimych i 2 archeofity. Kilka rodzimych gatunków wpisanych jest do Czerwonej Księgi, trudno jest na nie trafić. Większość chabrów nektaruje obficie, pszczoły bardzo chętnie zbierają z nich również pyłek.

Więcej…
 

prof. Zygmunt JasińskiZygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk (...)

Więcej…
 

„Pogotowie Rojowe"

Okazuje się, że odkąd pszczoły wpisały się na stałe w krajobraz miast, bo liberalizacja prawa umożliwiła trzymanie ich w miastach. Pojawiły się jednak problemy związane z rójkami. Rojenie się nie jest chciane przez pszczelarza, bo w ulu nie ma „kto" pracować oraz miodu nosić i nie jest lubiane przez zwykłych mieszkańców miast. Panu „Kowalskiemu" pszczoły zwykle kojarzą się z żądleniem, a nie z pysznym i zdrowym miodem. Wyobraźnię skutecznie pobudzają (...)

Więcej…
 

Mikołajek – roślina na piaszczyste nieużytki

Rodzaj mikołajek, należący do rodziny selerowatych, obejmuje 249 gatunków, głównie bylin. Do flory Polski zalicza się 3 gatunki. Najbardziej znany pszczelarzom jest mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.). Występuje on niezbyt często na słonecznych wzgórzach, ugorach i przydrożach. Jest dobrze dostosowany do stanowisk suchych i piaszczystych. W okresie wiosennym kłącza tej rośliny są oferowane w sieciach handlowych, gdyż roślina ta ma walory (...)

Więcej…
 

Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny

Lepiężniki są dość pospolitymi roślinami południowej części Polski, gdzie zwykle tworzą duże skupiska w wilgotnych miejscach. Kwiaty lepiężników są dostępne dla pszczół od pierwszych, wiosennych lotów. Wczesną wiosną dzień pracy pszczół jest krótki, ale za to niektóre gatunki roślin nie spieszą się z przekwitaniem Przy rozłożeniu kwitnienia w czasie, zwiększają szanse na skuteczne zapylenie, mimo nawrotów zimna. Taki właśnie jest lepiężnik. Może on kwitnąć nawet przez miesiąc. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, przez cały ten czas chętnie oblatywany jest przez pszczoły.

Więcej…
 

Warto pomyśleć o uczestniczeniu w Konkursie PSZCZELARZ ROKU

Od trzech lat organizowany jest Konkurs PSZCZELARZ ROKU, o którym niewielu pszczelarzy słyszało. Moim zdaniem warto się nim zainteresować. Patronat medialny nad Konkursem objął miesięcznik „Pszczelarstwo". W tej chwili dobiega końca III edycja Konkursu PSZCZELARZ ROKU, ale przed nami jest otwarcie IV jego edycji. Jednak skupimy się na trzeciej edycji i ogólnych warunkach tego pszczelarskiego współzawodnictwa.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka