Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Zbigniewem Kołtowskim (zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W lipcowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 7/2015Marek Pogorzelec - Rośliny szuwarowe i nadbrzeżne
  Autor zwraca uwagę na pozornie wyglądające, ale przydatne rośliny pożytkowe (red.)

 • Dr Krystyna Pohorecka - Apiwarol – czy wiemy już wszystko o jego stosowaniu (?)
  (...) w blisko 70 % pasiek wykorzystywany jest do tego celu preparat Apiwarol (Biowet Puławy). Z tego względu w niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę czytelników na kilka istotnych aspektów dotyczących stosowania tego leku, decydujących o stopniu uwolnienia rodzin od pasożytów czyli o skuteczności wykonanych zabiegów (fragment artykułu)

 • Dr hab. pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - Pszczoły też chorują i proszą o zmiłowanie
  Proces chorobowy u pszczół, podobnie jak u innych organizmów żywych, jest zwykle związany z rozwojem zakażeń wirusowych, bakteryjnych i innych, najczęściej w warunkach niedożywienia, co najłatwiej można zaobserwować po wyssaniu z larw pszczelich lub trutowych niskocząsteczkowych białek przez pajęczaka Varroa destructor, w sytuacji, kiedy białka te tworzą bariery chroniące organizm pszczeli przed wymienionymi patogenami. (fragment artykułu)

 • Marek Lasocki, politolog, prawnik - Pszczoły i prawo
  W niniejszym artykule – który, mam nadzieję, będzie wprowadzeniem do serii tekstów dotyczących związku pszczół i prawa – chciałbym zwrócić uwagę na historyczne tło tej relacji i przywrócić interesujące i pouczające regulacje z czasów minionych. Nierzadko będą one odległym tłem, ale stanowić będą istotny fundament postrzegania pszczół i ich roli w społeczeństwie, z punktu widzenia regulacji prawnych. (fragment artykułu)

 • Inż. Józef Marek Majak - Trutówki w tworzonych odkładach
  W małych pasiekach stacjonarnych często powstają kłopotliwe sytuacje wynikające z braku doświadczenia pszczelarza i dostępności pszczół do dyspozycji. W konsekwencji niepowodzenia, utraty matki w nowym odkładzie, pozostajemy z szeregiem pytań. Nie wiemy, czy matka zginęła w locie godowym, a może zgubiła znaczek. Czy może jest tak ruchliwa, że nie możemy jej znaleźć? A może (co się zdarza) pomyliła ule i „nocuje" w innym odkładzie/rodzinie. (fragment artykułu)

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Warto pomyśleć o eksporcie
  Nieco upraszczając, można stwierdzić, że z działaniami eksportowymi jest tak, jak z dalszą wycieczką, która nie jest spacerem po dobrze znanej okolicy. Trzeba się do niej przygotować, zaplanować ją i mieć w zanadrzu kilka niezbędnych rzeczy. (fragment artykułu)

 • Jacek Jaroń - Polanka ma już 10 lat

 • Michał Czajkowski, konsultant biznesowy - Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

 • Wojciech Morawski - Rożnik przerośnięty
  Autor artykułu opisał cenną dla pszczół roślinę pożytkową, wartą posadzenia w pobliżu uli. (fragment artykułu)

 • Inż. Igor Pawłyk - Lipiec. Wychów matek na własne potrzeby (część 1.)
  Autor podzielił się cennymi w praktyce pszczelarskiej wiadomościami związanymi z wychowem matek pszczelich, przydatnymi zwłaszcza w małych i średniej wielkości pasiekach (red.)

 • Bogdan Piekarz - Zasady higieny w pasiece. Lato – jesień
  Autor – znany i ceniony praktyk opisał niezbędne czynności, które wykonuje we własnej pasiece (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (7). Wymiana matek
  Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego mamy wymieniać matki? Czy dlatego, że mają dwa, a nawet więcej lat, a może dlatego, że mimo młodego wieku nie potrafią doprowadzić rodziny do znacznej siły. A może dlatego, że matka pięknie czerwi, rodzina nie mieści się w ulu, ale nie potrafi zgromadzić miodu? Niemal każdy pszczelarz oczekuje nieco innej odpowiedzi. (fragment artykułu)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, cena 1 egzemplarza w 2015 roku na terenie Polski wynosi 8,00 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz w 2015 roku doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować: na adres (00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy po 7,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

 

Redakcja

 

Film „Łowcy miodu" czyli pszczeli crowdfunding w praktyce

lowcy miodu 2W kwietniowym numerze miesięcznika „Pszczelarstwo"/2015 pisałem o idei finansowania społecznościowego projektów o charakterze komercyjnym oraz non-profit. Znakomitym przykładem praktycznym okazało się gromadzenie środków finansowych na ukończenie prac nad realizacją filmu dokumentalnego „Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Kwotę potrzebną do osiągnięcia finalnego efektu, ekipa postanowiła zgromadzić za pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl Posłużyła się klasyczną formułą oferowania nagród dla osób lub podmiotów chcących zainwestować swoje pieniądze, poczynając od podziękowań za symboliczną złotówkę, gratyfikację w postaci zestawów zawierających między innymi DVD z filmem, aż po pakiety o charakterze (...)

Więcej…
 

Polanka ma już 10 lat

polanka logoPodstawowym wyróżnikiem „Polanki" są jej członkowie, wśród których 1/3 jest w wieku poniżej 40 roku życia. Najstarszy jest Stanisław Zbieg, członek honorowy i nestor polskich pszczelarzy. Członkowie „Polanki" reprezentują różne zawody, są aktywni, przedsiębiorczy i mają pomysły na uzdrowienie polskiego pszczelarstwa.

Więcej…
 

Szanowni Pszczelarze,
skradziono moją pasiekę, stacjonująca w okolicach Warszawy. Z powodu tego haniebnego czynu apeluję do osób chcących kupić ule z rodzinami pszczelimi lub bez rodzin:

NIE KUPUJCIE ULI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA!!!

Taka postawa może ograniczyć kradzieże naszych pasiek i eliminować nieuczciwych z naszego środowiska.

Leszek Kacprzak, 509 63 49 49

 

Prace nad filmem "Łowcy miodu" na ukończeniu

Wszelkie inicjatywy mające na celu edukację ekologiczną są warte wsparcia. Te związane z pszczołami szczególnie. Takim przedsięwzięciem jest film dokumentalny "Łowcy miodu" w reżyserii Krystiana Matyska. Bohaterowie dokumentu, którymi są aktorka i zwolenniczka ekologicznego trybu życia Magdalena Popławska i pszczelarz oraz wizjoner Kamil Baj, uświadamiają widzom jak dramatyczna jest sytuacja pszczół na świecie oraz proponują rozwiązania problemu. Oboje prezentują głębokie zrozumienie powagi sytuacji, pasję i pomysły na ratowanie pszczół poprzez powrót do leśnego bartnictwa, z jednej strony i rozwoju pszczelarstwa miejskiego, z drugiej. Jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego. Podróż, w jaką zabiera nas każde z bohaterów ma

Więcej…
 

Powołanie Centrum Zdrowia Pszczół

czpPszczelarstwo to bardzo odpowiedzialne zajęcie, hobby, praca. Bardzo wymagające. Pszczelarz nie może wziąć sobie urlopu w dowolnym terminie bądź „iść" na zwolnienie lekarskie. W jego rękach leży życie setek tysięcy bądź milionów istnień pszczelich. Jego decyzje stanowią o tym, czy pasieka przetrwa, czy zostanie zaatakowana przez pasożyty, rozgrabiona przez drapieżniki, czy umrze z głodu. Czy słuszne jest pozostawianie na barkach pszczelarza tak dużej odpowiedzialności? Kiedy myślimy o tak wspaniałym produkcie pracy pszczelej, jakim jest miód, wosk czy pyłek pszczeli, to czy widzimy tylko pszczoły w pasiece i pszczelarza (?). Wiedząc, że tak nie jest, firma VET-ANIMAL powołała do życia projekt Centrum Zdrowia Pszczół (CZP).

Więcej…
 

Projekt SMARTBEES – nowe spojrzenie na hodowlę europejskich pszczół o zwiększonej żywotności

Spadek wielkości populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w niektórych regionach jest związany z różnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Jako kluczowy powód spadku liczebności tych ważnych gospodarczo zapylaczy, nadal wskazywany jest negatywny wpływ ektopasożytniczego roztocza Varroa destructor i towarzyszące mu infekcje wirusowe (szczególnie wirus zdeformowanych skrzydeł DWV). Oprócz ilościowych strat pszczół, zagrożona jest także różnorodność podgatunków pszczoły miodnej. Odnotowujemy brak hodowlanych programów doskonalenia większości podgatunków (mapa) i powszechny brak programów hodowlanych uwzględniających oporność na Varroa. Spadek różnorodności pszczół może mieć też negatywny wpływ na środowisko, bioróżnorodność i na produkcję żywności.

Więcej…
 

II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW PASIECZNYCH"

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Nieformalnej Grupy Doktorantów „Naukowe ADHD" (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze) zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne Uwarunkowania Działalności Gospodarstw Pasiecznych", która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2015 r. w Zgorzelcu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Barwa oznakowania matek pszczelich

W 2015 r. obowiązuje niebieska barwa znakowania matek pszczelich. (fot. K. Kasperek)Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2015 roku obowiązuje NIEBIESKA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. K. Kasperek

 

Dobrze jest być wśród przyjaciół

Minęły już cztery lata, a wydaje się, że było to niedawno. Wieczorem 17 maja 2010 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy rzeki Gostyni w Bieruniu w woj. śląskim, sąsiadującym z Tychami, Oświęcimiem i Lędzinami, zalewając spory obszar dzielnicy Nowy Bieruń. Pierwsza fala uderzyła w pasiekę starszego pszczelarza, prowadzoną w sposób bardzo nowatorski, chociaż w ulach szafkowych typu Freudensteina. W ulach tych, zwykle o zabudowie ciepłej, mieści się po 13-15 plastrów w rodni i w miodni z ramkami o wymiarach 338 mm (szerokość) i 200 mm (wysokość).

Więcej…
 

Relikwie świętego Ambrożego

Dnia 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli.

Uroczysty orszak uformował się przed Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, skąd 2 rodziny – prezydent PZP Tadeusz Sabat z małżonką i wiceprezydent PZP Mirosław Worobik z małżonką niosły figurę św. Ambrożego z relikwiami. Trasa przejścia była starannie przygotowana, na całej długości drogi prowadzącej ze szkoły do kościoła ustawiono drewniane krzyże przyozdobione wstążkami w kościelnych barwach. Przy każdym krzyżu stało dwoje uczniów z biało-czerwonymi chorągiewkami. (...)

Więcej…
 

O zwalczaniu warrozy nieco inaczej

Praktykę pszczelarską prowadzę kilkadziesiąt lat. Od lat wiele uwagi poświęcam warrozie, starając się ograniczyć jej wyniszczające oddziaływanie na pszczoły. Efekty tych poczynań nigdy jednak nie zadowalają, gdyż problemu w sposób definitywny żadna z metod nie rozwiązuje. Od początków pojawienia się warrozy w mojej pasiece, czyli podobnie jak w całej Polsce od lat 80. ubiegłego wieku, stosowałem z różnym powodzeniem wszystkie dostępne specyfiki – Apiwarol, Bayvarol, Biowar, ApiLifeVar, kwas mrówkowy oraz kwas szczawiowy. Zawsze towarzyszyła mi obawa o to, czy stosując te środki, bardziej szkodzę czy bardziej pomagam pszczołom i szeroko rozumianemu środowisku naturalnemu.

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2013