Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

prof. Zygmunt JasińskiZygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk (...)

Więcej…
 

Pszczelarstwo a wspólna polityka rolna UE po roku 2020. Głos środowiska pszczelarskiego jako szansa poprawy dochodowości pasiek i ochrony pogłowia pszczół w Europie

Polskie pszczelarstwo, będące w Polsce działem specjalnym produkcji rolnej dużego i jakże zasłużonego na polu pszczelnictwa europejskiego państwa, staje dziś przed szansą oddziaływania na politykę rolną Brukseli po 2020 roku, w tym na wysokość i sposób wsparcia dla pszczelarzy zapewniających przecież nie tylko liczone w miliardach euro korzyści gospodarcze, ale i żywność dla Europejczyków. Szansą związaną z(...)

Więcej…
 

W kwietniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO nr 04/2017Marek Pogorzelec - Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny

 • Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Beata Panasiuk - Smartbees. Hodowla i ochrona europejskich pszczół miodnych. Postęp w jednym z największych europejskich, naukowych projektów badawczych związanych z pszczołami. Część II
  Przekazujemy Państwu drugą część artykułu z serii, w której zamierzamy omówić postęp w pracach związanych z hodowlą i ochroną bioróżnorodności populacji pszczoły miodnej w Europie. W poprzednim artykule („Pszczelarstwo" 2/2017) podane zostało, że duża część prac zależy od aktywnego udziału w projekcie pszczelarzy z całej Europy, a uzyskane wyniki mają służyć pszczelarstwu. Artykuł, który teraz Państwo czytacie również jest zachętą do aktywnego udziału w projekcie wszystkich osób, którym dobro pszczół leży na sercu. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Walerij Isidorow - Ekstrakty roślinne kontra zgnilec złośliwy i rozpadnica (posocznica) pszczół miodnych
  (...) Niebezpieczeństwo związane ze zgnilcem amerykańskim wymaga zastosowania nowych strategii, które zakładają kontrolowaną hodowlę odpornych na choroby linii pszczół oraz kontrolę biologiczną poprzez wykorzystanie antagonistycznych bakterii lub bakteriofagów, także kuracje z zastosowaniem naturalnych substancji antybakteryjnych.(...) – fragment artykułu (red.)

 • Dariusz Karwan - Biologia pszczoły miodnej, czyli od czego zależą nasze zbiory. Część II
  W pierwszej części cyklu artykułów poświęconych biologii pszczoły miodnej omówiłem w skrócie stadia rozwojowe pszczoły miodnej od jaja do postaci dorosłej, skupiając się przede wszystkim na robotnicach. W tej części artykułu chcę omówić zagadnienia związane z matką pszczelą i jej rolą w rodzinie pszczelej. Wiedza na ten temat jest w zasadzie znana. Okazuje się jednak, że nasze wiadomości nie do końca odpowiadają prawdzie (...) – fragment artykułu (red.)

 • Lek. Wet. Artur Arszułowicz - Pierwszy przegląd rodzin oparty na wiedzy i weterynaryjnej staranności jest kluczem do sukcesu w całym sezonie
  (...) Zanim przejdziemy do omówienia trudnych sytuacji w rodzinach pszczelich związanych z pierwszym wiosennym przeglądem, najpierw musimy zdać sobie sprawę, że pierwszy przegląd rodzin pszczelich jest weterynaryjnym badaniem klinicznym, w czasie którego oglądając, osłuchując i korzystając z narządu węchu, oceniamy ich stan zdrowotny. Na podstawie pobieżnego przeglądu jesteśmy w stanie wstępnie zdiagnozować chorobę. Znając drogi rozprzestrzeniania się chorób, potrafimy zapobiec ich rozchodzeniu się w pasiece, Na podstawie objawów i wcześniej wykonanych badań laboratoryjnych osypów możemy prawidłowo przeprowadzić wiosenne leczenie chorych rodzin. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część II
  Na wstępie muszę zaznaczyć, że to, o czym piszę, dotyczy jedynie wyników moich własnych obserwacji. Moja narracja stoi często w sprzeczności z ogólną opinią i utrwalonymi twierdzeniami. Wyniki moich obserwacji są następstwem nowatorskiego, interdyscyplinarnego podejścia. Pszczelarze z wieloletnią praktyką mogą potwierdzić lub zaprzeczyć przedstawianym w artykułach sugestiom. Zapraszam do dyskusji. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Przemysław Gierchatowski - Cenne inicjatywy i spotkania

 • Biodynamiczny kalendarz pszczelarski 2017
  Od wielu lat w „Pszczelarstwie" zamieszczany jest kalendarz z wyznaczonymi terminami prac pasiecznych. Autorami biodynamicznego kalendarza pszczelarskiego 2017 są pszczelarze z Koła Pszczelarzy Wronki (red.)

 • Dr hab. Bożena Denisow, dr Monika Strzałkowska-Abramek - Zanim zakwitną jabłonie, czyli o pożytku z drzew śliwowych
  (...) Spośród gatunków trwałych, które zapewnią corocznie dopływ pokarmu do uli, warto propagować tzw. Dzikie śliwy (tarninę i ałyczę). Wzbogacą one pożytek w okresie wczesnowiosennym, gdy zasoby pokarmowe są szczególnie istotne, ponieważ decydują o prawidłowym rozwoju owadów oraz sile rodzin pszczelich w okresie pożytków towarowych. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Kwiecień – okres wymiany pokoleń pszczół
  (...) W pogodny dzień, z temperaturą powyżej 15°C, przystępuję do szczegółowego przeglądu rodzin pszczelich, który można nazwać głównym przeglądem wiosennym, wszak trzecia dekada marca jest początkiem kalendarzowej wiosny. Na południu Polski w ostatnich latach okresy ładnej pogody ze znacznym ociepleniem pojawiają się w pierwszej dekadzie kwietnia. Wtedy jest odpowiedni czas na wykonanie szczegółowego przeglądu wiosennego. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (27). Jak można zadbać o zdrowie? Czy malować ule, a jeśli tak, to czym?
  (...) Nasze owady żyją w zatrutym środowisku, atakowane są z zewnątrz przez Varroa destructor, a od środka przez dwa gatunki Nosema. Odnotowywane są pierwsze pozytywne próby poprawienia kondycji pszczół po oprysku ula i ramek zawiesiną z PBM (...) – fragment artykuł€ (red.)

 • Marek Lasocki, politolog, prawnik - Pszczoły a prawo bartne (ciąg dalszy)
  Autor w serii artykułów przytacza dotyczące pszczół i pszczelarzy przepisy i organizację prawną w minionych okresach (red.)

 • Krystyna Judka - Leszczynowe mleko, kotki i balsam (1)
  W ramach myślenia o sobie, można w pierwszej części artykułu o leszczynach dowiedzieć się o postrzeganiu tej rośliny przez różne ludy w minionych wiekach (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2017 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w maju wszystkie urzędy pocztowe będą przyjmowały przedpłaty (7,60 zł za 1 egzemplarz) na prenumeratę realizowaną od 1 lipca 2017 roku.

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo".

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji: cena 1 egzemplarza w 2017 roku na terenie Polski wynosi 8,60 zł (w tym częściowy zwrot kosztów wysyłki). W przypadku wysyłki „Pszczelarstwa" poza granice Polski do ceny 7,60 zł za 1 egzemplarz doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego. Wpłatę należy kierować:

  • na adres (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa)

   lub

  • na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).
   Przy grupowych zamówieniach (od 15 egzemplarzy po 7,60 zł) udzielamy 20% rabatu.

Redakcja

 

Cenne inicjatywy i spotkania

Każdego roku brać pszczelarska podejmuje wiele działań, których celem jest popularyzowanie wiedzy o pszczołach i wytwarzanych przez nie produktach, ale nie tylko.

O inicjatywie znanej jako Pasieka Edukacyjna już pisałem („Pszczelarstwo" 5/2016). Zespół zapaleńców tej wspólnoty ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich „Polanka" i pod patronatem miesięcznika „Pszczelarstwo" podejmuje trud niesienia kaganka oświaty pszczelarskiej na różnych „frontach".

Więcej…
 

Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny

Lepiężniki są dość pospolitymi roślinami południowej części Polski, gdzie zwykle tworzą duże skupiska w wilgotnych miejscach. Kwiaty lepiężników są dostępne dla pszczół od pierwszych, wiosennych lotów. Wczesną wiosną dzień pracy pszczół jest krótki, ale za to niektóre gatunki roślin nie spieszą się z przekwitaniem Przy rozłożeniu kwitnienia w czasie, zwiększają szanse na skuteczne zapylenie, mimo nawrotów zimna. Taki właśnie jest lepiężnik. Może on kwitnąć nawet przez miesiąc. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, przez cały ten czas chętnie oblatywany jest przez pszczoły.

Więcej…
 

Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime

Rodzaj chaber jest jednym z liczniejszych rodzajów rodziny astrowatych i według The Plant List liczy 728 gatunków (stan w grudniu 2016 roku). Większość gatunków pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale chabry mają swoich przedstawicieli wśród rodzimej roślinności wszystkich kontynentów poza Antarktydą. We florze Polski wyróżnia się 11 gatunków rodzimych i 2 archeofity. Kilka rodzimych gatunków wpisanych jest do Czerwonej Księgi, trudno jest na nie trafić. Większość chabrów nektaruje obficie, pszczoły bardzo chętnie zbierają z nich również pyłek.

Więcej…
 

Warto pomyśleć o uczestniczeniu w Konkursie PSZCZELARZ ROKU

Od trzech lat organizowany jest Konkurs PSZCZELARZ ROKU, o którym niewielu pszczelarzy słyszało. Moim zdaniem warto się nim zainteresować. Patronat medialny nad Konkursem objął miesięcznik „Pszczelarstwo". W tej chwili dobiega końca III edycja Konkursu PSZCZELARZ ROKU, ale przed nami jest otwarcie IV jego edycji. Jednak skupimy się na trzeciej edycji i ogólnych warunkach tego pszczelarskiego współzawodnictwa.

Więcej…
 

Rodzaj sadziec (Eupatorium L.)

Według botaników KEW i Missouri Botanical Garden do rodzaju sadziec należą 123 gatunki, pochodzące głównie z obszaru Ameryki Północnej, natomiast w innych źródłach wymienionych jest zaledwie 40 gatunków. Zdecydowana większość sadźców należy do bylin, w tym wszystkie opisane w artykule (strona 11) gatunki. Kwiaty sadźców zebrane są w gęste baldachogrona mające kolor od białego do purpurowego, bywają też niebieskie.

Więcej…
 

esadownictwo

 

Barwa oznakowania matek pszczelich

barwa matek 2017Według międzynarodowej umowy w każdym kolejnym roku obowiązuje inna barwa znakowania matek pszczelich. Barwa biała przypisywana jest latom wygryzania się matki pszczelej z końcową cyfrą roku 1 i 6, żółta – 2 i 7, czerwona – 3 i 8, zielona – 4 i 9 oraz niebieska 5 i 0.

W 2017 roku obowiązuje ŻÓŁTA barwa znakowania matek pszczelich.

fot. R. Chrzanowski

 

O konieczności uwzględnienia pszczelarzy w nowym "prawie komornicznym"

Na początku bieżącego roku dało się słyszeć o podjęciu w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad reformą systemu egzekucji sądowej. Jednym z jej elementów będzie z pewnością nowelizacja albo wręcz zastąpienie nowym aktem prawnym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 roku. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Rozporządzenie to stało się z resztą przedmiotem żartów w mediach ogólnokrajowych, głównie za sprawą wyłączenia z egzekucji konia wraz z uprzężą.

Więcej…
 

Rodzaj dzielżan (Helenium L.)

Rodzaj dzielżan obejmuje 39 gatunków bylin, roślin dwuletnich i jednorocznych pochodzących z obu Ameryk. W naszych ogrodach kwiatowych sporą popularnością cieszą się różniące się wielkością i barwą kwiatów odmiany dzielżanu jesiennego (Helenium autumnale L.) i mieszańca kilku gatunków dzielżanów zwanego dzielżanem ogrodowym (Helenium × hybridum hort.).  Oba te dzielżany zwykle zakwitają w drugiej połowie lipca i czasem kwitną do końca września. Atrakcyjność pszczelarska poszczególnych odmian znacznie się różni. Niektóre z nich są wręcz entuzjastycznie oblatywane przez pszczoły.

Więcej…
 

Rodzaj słonecznik (Helianthus L.)

Do rodzaju słonecznik zalicza się 66 gatunków roślin jednorocznych i bylin pochodzących z obu kontynentów amerykańskich. Największe znaczenie gospodarcze ma uprawiany w wielu regionach świata jednoroczny słonecznik zwyczajny. Drugim dość pospolitym gatunkiem jest słonecznik bulwiasty, czyli topinambur. Dwie inne byliny tego rodzaju, które są u nas rzadko spotykane, to słonecznik miękki i słonecznik Maksymiliana. Oferowany w szkółkach słonecznik wierzbolistny uzyskuje imponujące rozmiary. Inny ze słoneczników – słonecznik szorstki jest obecnie (..)

Więcej…
 

Rodzaj jeżówka

Rodzaj jeżówka (Echinacea Moench) obejmuje 10 gatunków bylin pochodzących z Ameryki Północnej. Gatunkiem najbardziej popularnym jest jeżówka purpurowa, której korzenie i części nadziemne są surowcem dla przemysłu farmaceutycznego. Ogrodnicy na bazie jeżówki purpurowej wyhodowali wiele interesujących odmian, które cieszą się obecnie dużą popularnością w ogrodach kwiatowych. Kwiaty te przyciągają wiele owadów, w tym nasze pszczoły.

Więcej…
 

Od lipca w Bałtowie rusza Mini Spa

Rozwijane przez spółkę „ApiBałt" Centrum Apiterapii poszerza zakres świadczonych usług o ofertę Mini Spa. Malowniczo położone na wzniesieniu domki Mini Spa zostaną otwarte 1 lipca 2016 roku. Inwestycja współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bałtów i jego mieszkańcy od lat doceniają pracowitość pszczół i korzyści, jakie dla człowieka niosą produkty ich pracy. Powstała w 2014 roku spółka „ApiBałt" konsekwentnie dąży do budowy na terenie Bałtowskiego (...)

Więcej…
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016