PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2020 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przedpłat na prenumeratę „Pszczelarstwa" realizowaną przez Pocztę Polską można dokonać:

  • w ustalonych terminach (listopad, luty, maj, sierpień) w każdym urzędzie pocztowym, u listonosza oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl)

    W LISTOPADZIE BIEŻĄCEGO ROKU PRZYJMOWANA BĘDZIE PRZEDPŁATA NA CAŁY ROK 2020, PIERWSZE PÓŁROCZE i PIERWSZY KWARTAŁ /2020. Koszt 1 egzemplarza z powodu podwyżek cen druku, cen znaczków oraz VAT z 5% na 8% zmuszeni jesteśmy podnieść cenę czasopisma, w prenumeracie pocztowej na 2020 rok cena 1 egz. „Pszczelarstwa" wynosi 9,00 zł; na cały rok 2020 – 108 zł; I półrocze – 54 zł, I kwartał – 27 zł.


  • W dowolnym terminie możliwa jest opłata prenumeraty w redakcji (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr rachunku bankowego: 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Egzemplarze zamówione w redakcji wysyłane są w kopertach. Do ceny 1 egzemplarza doliczany jest częściowy zwrot kosztów wysyłki (3 zł) i dlatego za cały 2020 rok należy wpłacić 144 zł, za 1/2 roku – 72 zł, za kwartał – 36 zł.

    PRZY ZAMÓWIENIACH ZBIOROWYCH (od 15 egzemplarzy danego numeru „Pszczelarstwa"/2020) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (9 zł).

    DLA PRENUMERATORÓW SPOZA POLSKI do ceny 1 egzemplarza (9 zł) doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego.

Redakcja

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka