W listopadowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 11/2018Marek Pogorzelec - Rośliny wytwarzające pyłek szkodliwy dla pszczół

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 5
  Część 5. poświęcona jest wzbogacaniu bazy pożytkowej dla pszczół oraz dyskutowanym w tamtym okresie tematom dotyczącym długości języczka u pszczół i możliwości korzystania przez nie z nektaru koniczyny czerwonej , a także powiększaniu komórek plastra (red.)

 • BEZ KOMENTARZA

 • Dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o zgnilcu europejskim (1)
  W pierwszej części artykułu o zgnilcu europejskim opisane są przyczyny choroby, jej objawy i opisy zgnilca europejskiego powikłanego obecnością innych bakterii (red.)

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli – pszczoła Buckfast (3)
  „(...) Eliminacja Buckfastów nie pomoże, jeżeli w dalszym ciągu tak wartko będzie przybywało rodzin pszczelich przy totalnej ignorancji zasad dobrej praktyki, które mówią, że wydajność miodowa nie jest wynikiem liczby rodzin utrzymywanych w pasiece, lecz dostosowania ich liczby do zasobów pożytkowych terenu. Zasoby te należy wycenić przed założeniem pasieki, uwzględniając przy tym pasieki sąsiednie. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 3
  „(...) Niestety, nie funkcjonują w naszym kraju żadne przepisy powszechnie obowiązujące, które precyzowałyby obowiązki pszczelarza w omawianym zakresie. Niektóre akta prawa miejscowego zawierają takie regulacje. Warto sprawdzić (chociażby przez Internet), jakie przepisy funkcjonują na terenie naszej gminy.(...)" – fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać
  W tej części cyklu artykułów jest m.in. o warrozie i marketingu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - O gospodarce bez węzy – praktycznie (2)
  „(...) Pszczoły przetrwały bez węzy przez miliony lat, nie potrzebowały i wciąż nie potrzebują tej (w mojej ocenie wątpliwej) 'pomocy' ze strony pszczelarzy. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Co dała izolacja matek?
  „Przypomnę obowiązującą w każdej pasiece zasadę: ' pszczele rodziny MUSZĄ być bardzo silne! Wszelkie inne nie mają prawa być w pasiece, a tym bardziej zimowane, bo jeśli słaba rodzina przeżyje do wiosny, to będzie wtedy jeszcze słabsza. (...)" – fragment artykułu (red.)

 • Wanda Różycka - Biesiada u „Sądeckiego Bartnika" (3)
  W tej części jest relacja z wykładów dr. hab. Pszczelnictwa dr. n. wet. Zbigniewa Lipińskiego oraz dr. hab. Zbigniewa Kołtowskiego i dr. hab. Pawła Chorbińskiego (red.)

 • Krystyna Judka - Doskonały lek z polskich łąk (2)
  W druga część poświęcona jest szczawiowym kulinariom (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „Zespół badaczy, w tym trzech absolwentów Uniwersytetu Arizony odkryło, że znacznie odmienna długość życia pszczół robotnic i matek wydaje się mieć powiązanie z faktem, że u pszczół robotnic oraz matek pszczelich jest inna flora bakteryjna. (...)" – fragment artykułu (red.)
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka