Żuczek ulowy na południowej Ukrainie

Moderator: krzysglo

staszek

Post autor: staszek »

haaaa ;)

Żabiowolski

Żuczek Ulowy

Post autor: Żabiowolski »

A oto odpowiedź jaką otrzymałem jeszcze w kwietniu z Ministarstwa Uwstecznienia Rolnictwa i Rozp.... Wsi:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informuje, że w Europie, nie stwierdzono jeszcze inwazji chrząszcza ulowego. Wyjątek stanowi jedynie przypadek sprowadzenia chrząszcza do Portugalii wraz z importem matek pszczelich,
w wyniku czego zniszczono wszystkie rodziny, do których poddano importowane matki.
Ponadto informuję, że obecnie nie istnieją chemiczne środki przeznaczone
do skutecznego zwalczania chrząszcza ulowego. Trwają bardzo intensywne testy w krajach mających już ten problem lub spodziewających się tej inwazji w najbliższym czasie. Wiadomo także, iż od pojawienia się inwazji do wystąpienia pierwszych jego skutków w pasiece upływa zwykle 2-3 lata, które są niezbędne do odpowiedniego namnożenia się pasożytów. Należy ufać, iż problem ten pojawi się w Polsce nie wcześniej niż w innych krajach Europy. Kraje bogatsze bowiem, mają znacznie większe możliwości testowania leków niż nasz kraj, zwłaszcza, że stać je na prowadzenie badań, w miejscach gdzie inwazja ta już czyni spustoszenia w pasiekach.
Wyrażane przez Pana sugestie, aby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakłoniło Polski Związek Pszczelarski do zajęcia się ww. problemem, nie jest możliwe, gdyż Związek jest autonomiczny w swym działaniu.
Ponadto informuję, iż od 2005 roku istnieje możliwość wpływania na jednostki badawcze poprzez Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP), w zakresie projektów badawczych, finansowanych w części przez fundusze UE. Pan i Związek (czy inna organizacja), który Pan reprezentuje ma także takie możliwości.
Za realizację KPWP odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, która przewiduje ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na działania w roku 2005/2006.

Z czego po krótce wynika że nic nie wiedzą i nie mają pojęcia.

Zablokowany