Strona 1 z 1

Minister ważniejszy od prawa

: 2012-07-08, 12:37
autor: avico
Kasztelan Tadeusz Tylicz, dnia 6.07.2012
ul. ************
33-383 Tylicz


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Pan Marek Sawicki
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30

dot. pisma znak: HORos.8217/2/08/2011(61)


OSTATECZNE WEZWANIE PRZEDPROCESOWE

W odpowiedzi na pismo (znak j.w.) z dnia 14 maja 2012 r. wraz z załączonymi dokumentami w formie plików CD tj. udostępnieniem dokumentacji postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem zezwolenia MRiRW nr. R-1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Envidor 240SC (zezwolenie w trakcie postępowania sądowego straciło ważność) jako odpowiedź na wezwanie przedprocesowe z dnia 29.03.2012 r. oraz w związku z prawomocnym Wyrokiem z dnia 13.03.2012 r. (Sygn.akt IISAB/Wa 409/11) i na podstawie prawomocnego Wyroku z dnia 29.09.2011 r. (Sygn. akt II SA/Wa 812/11) żądam w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania udostępnienia pełnej dokumentacji postępowania administracyjnego dopuszczającego do obrotu środki ochrony roślin wymienione we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.01.2011 r. tj. Proteus 110OD, Janus 180FS, Gaucho 600FS i Envidor 240SC (ostatnia pozycja dotyczy zezwolenia R-63/2010 z dnia 07.07.2010 r.).

Nie wywiązanie się z obowiązku udostępnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wystąpieniem na drogę sądową ze skargą na niewykonanie wyroku z dnia 29.09.2011 r. – Sygn. akt II SA/Wa 812/11.

Jednocześnie wzywam Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przestrzegania porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i do wykonywania wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.


Z poważaniem
Tadeusz Kasztelan

Do wiadomości:
1.Pan Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.Pan Donald Tusk - Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
3.Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4.Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

******************************************************

Jakie są rokowania? Mamy państwo prawa, czy prywatny folwark?

: 2012-07-08, 16:08
autor: Mariuszczs
Po co do wiadoości ty 4 osobom - kolegom sawicki na pewno się pochwalił :690:

A szczegóły do wyroku są jakie - odwoływał się minister ? wyrok jest prawomocny ?

TV nie oglądam - było chociaż wspomniane o tym ?

: 2012-07-08, 19:51
autor: avico
Przeczytaj uważnie pogrubiony pierwszy tekst. Tam jest odpowiedź.

: 2012-07-08, 21:33
autor: adriannos
Ktoś kiedyś powiedział coś o dzikim kraju. Ciężko to się przełyka. Niestety jak widać są równi i równiejsi. Sądy w Polsce są niezawisłe, a ich wyroki, gdy prawomocne, winny być bezwzględnie przestrzegane.

: 2012-07-08, 21:52
autor: avico
Nic nowego, skoro sam "Ziutek" wiele lat przed tym ministrem znał przyczyny tego stany rzeczy:

http://www.youtube.com/watch?v=XWo5YdpHBrI

: 2012-07-11, 14:36
autor: atlantum
"Ten, kto ma władzę, nie musi nikogo za nic przepraszać (czytaj tłumaczyć)" Niccolo Machiavelli.
Być może obecna koalicja dotrwa do następnych wyborów. A wtedy ... O ile wcześniej nie doczekamy końca, końca świata he he

No popatrzcie i minister poleciał

: 2014-10-22, 11:08
autor: Anabia521
Prawda, ale nie do końca.

Prawda, jeżeli wejdą do już zasiedlonego ula.

Fałsz, jeżeli ul był pusty i dopiero mają zamiar go zasiedlić.

Swoją drogą uważam przepis za archaiczny, bo znacznie więcej rojów ucieka i nie mamy zamiaru go ścigać.

To nie te czasy, że ktoś biegł kilka kilometrów za rojem.