Rok 2012

Święty Ambroży bliżej nas (?)

Będąc uczestnikiem wielu uroczystych spotkań, oraz nabożeństw w intencji pszczelarzy, względnie z okazji liturgicznego wspomnienia o świętym Ambrożym przypadającym w kalendarzu liturgicznym na dzień 7 grudnia, miałem sposobność poznać poziom wiedzy niejednego z polskich pszczelarzy wyznania katolickiego na temat historycznej postaci, powszechnie uznawanej przez nich za patrona. Przyznam, że na ogół ocena ta wypadała mizernie i była dowodem powierzchownej, nierzadko wręcz symbolicznej wiedzy o świętym Ambrożym. Daleki jestem od tego, by twierdzić, że jest to regułą, ale żywię na tej podstawie przekonanie, że lokalne duchowieństwo, kapelani i działacze mają w tej materii jeszcze sporo do zrobienia.

Więcej…
 

Mój głos w sprawie poprawy stanu polskiego pszczelarstwa

W nawiązaniu do artykułu pana prof. Władysława Huszczy w „Pszczelarstwie" 9/2012, przedstawiam do dyskusji swoje stanowisko w tej sprawie, które w mniej rozbudowanej wersji umieściłem już w aneksie do IV wydania książki „Moja pasieka", opublikowanym w 2010 roku.

Nadal uważam, że jakiekolwiek bezpośrednie dopłaty dla pszczelarzy do środków produkcji (matki, leki, węza, pakiety itp.) są równoznaczne z postawieniem krajowego pszczelarstwa na glinianych nogach. Załamie się on z chwilą poważnego (...)

Więcej…
 

Zbigniew Hnatiuk

Medal dla nestora pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej

Nestor pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej – pan Stanisław Odorczyk odznaczony został medalem 65-lecia Polskiego Związku Pszczelarzy Dolnego Śląska. Odznaczenie – wysoko cenione w środowisku pszczelarskim – przyznano na wniosek Zarządu Terenowego Koła PZP w Kłodzku, a wręczono sędziwemu panu Stanisławowi w domu w Gorzuchowie. Tam bowiem osiadł po wojnie i latach wędrówek ze swoimi pszczołami.

Więcej…
 

Produkty pszczele w leczeniu chorób żył

Choroby żył są dość rozpowszechnione, szczególnie u osób w średnim i podeszłym wieku. Ich leczenie jest długotrwałe i dość kosztowne. Nie zawsze przynosi ono spodziewane efekty, a zdarzające się powikłania sprawiają, że choroby żył stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny.

W codziennej praktyce lekarskiej do najczęściej spotykanych chorób żył zalicza się zakrzepowe zapalenie żył i żylaki kończyn dolnych. Z danych piśmiennictwa wynika, że produkty pszczele mogą w znacznym stopniu pomóc w leczeniu tych chorób.

Więcej…
 

Joanna Troszkiewicz

Zawodowi w Tuszynie

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych (SPZ) jest ogólnopolską organizacją pszczelarską działającą samodzielnie od 2004 roku. Tradycja tej organizacji jest dłuższa. Wcześniej działała jako Komisja problemowa w ramach Polskiego Związku Pszczelarskiego. Usamodzielnienie się organizacji było podyktowane przede wszystkim potrzebą posiadania osobowości prawnej, która umożliwiła samodzielną realizację zadań zarówno na rzecz członków organizacji, jak też pszczelarstwa w Polsce.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka