„Atlas chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy" – pomoc przy diagnostyce i zwalczaniu problemów zdrowotnych w pasiece

Autorzy: Grażyna Topolska, Anna Gajda, Urszula Imińska z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie Wydawnictwo PWRiL, 2018

Niemal każdy pszczelarz obserwuje, co pewien czas, w swojej pasiece

  • pojawienie się pszczół o odmiennym, niż normalny, zachowaniu czy wyglądzie,
  • obecność czerwiu wykazującego różnego rodzaju zmiany i zamierającego na różnych etapach rozwoju, lub
  • wystąpienie nadmiernej śmiertelności pszczół.

Jeżeli nie wie, co może być przyczyną zaobserwowanych zmian, zwykle szuka pomocy u znajomych pszczelarzy, którzy często nie są w stanie mu wiele pomóc. Niejednokrotnie przegląda dostępne książki i artykuły dotyczące chorób pszczelich, które albo nie zawierają aktualnych wiadomości, a materiał ilustracyjny jest bardzo ubogi, albo zawierają bardzo wiele informacji, z których trudno czasem wyłowić najistotniejsze.

„Atlas chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy”W wydanym w 2018 roku „Atlasie chorób pszczół najbardziej istotnych dla Polskich pszczelarzy" zamieszczono 122 zdjęcia najczęściej obserwowanych w rodzinach pszczelich zmian chorobowych. Zdjęcia są efektem pracy dokumentacyjnej autorów książki, prowadzonej przez kilkadziesiąt lat, niejednokrotnie są unikatowe. Towarzyszące zdjęciom opisy poszczególnych chorób ułatwią pszczelarzom (samodzielne lub poparte badaniem laboratoryjnym) rozpoznanie problemu zdrowotnego, który pojawił się w pasiece. Na podstawie zamieszczonych wskazówek łatwiej im będzie podjąć prawidłowe decyzje niezbędne do uzdrowienia pasieki.

W prezentowanej książce w sposób zwięzły i bardzo przejrzysty przedstawiono przede wszystkim te choroby, które są najczęściej spotykane w Polsce bądź nie występują jeszcze w naszym kraju, a nawet w Europie, ale stanowią potencjalne, bardzo istotne zagrożenie dla pszczół w tym rejonie geograficznym.

Cały materiał poprzedzony jest wprowadzeniem, w którym umieszczono podstawowe informacje wstępne na temat zakażeń stwierdzanych w rodzinach pszczelich, problemie CCD i CDS, przesyłaniu materiału do badań laboratoryjnych, sposobów rozpoznawania chorób pszczelich, ich zwalczania i zapobiegania im oraz odkażania.

Tematem kolejnych rozdziałów są: choroby wywoływane przez wirusy (chroniczny paraliż pszczół, ostry paraliż pszczół, choroba woreczkowa, choroba czarnych mateczników), choroby wywoływane przez bakterie (zgnilec amerykański, zgnilec europejski) choroby wywołane przez grzyby (nosemoza, grzybica wapienna, grzybica kamienna), choroby wywoływane przez pasożyty (warroza, choroba roztoczowa pszczół, inwazja Tropilaelaps spp., inwazja małego chrząszcza ulowego) oraz choroby niezakaźne (zaziębienie czerwiu, zatrucia pszczół). W celu ułatwienia poszukiwania informacji, materiał dotyczący każdej choroby podzielony jest na wyraźnie zaznaczone sekcje zatytułowane: „Przyczyna", „Objawy", „Choroby i inne czynniki chorobotwórcze dające podobne objawy", „Szerzenie zakażenia", „Rozpoznanie choroby", „Zwalczanie". Natomiast ze względu na zwięzłość opracowania nie zawiera on szczegółowych instrukcji wykonania zabiegów leczniczych.

W osobnym rozdziale opisane są inne problemy, którym mogą towarzyszyć objawy przypominające istotne choroby pszczół (ameboza, grzybica ulowa, brauloza, inwazja barciaka większego i barciaka mniejszego, biegunka niezakaźna, śmierć z głodu). Dzięki temu Czytelnik może dowiedzieć się, co poza najistotniejszymi chorobami może być przyczyną obserwowanych objawów.

Na końcu książki umieszczony jest indeks chorób, indeks czynników chorobotwórczych oraz indeks objawów, który może być szczególnie pomocny (poza zamieszczonymi zdjęciami) pszczelarzom poszukującym przyczyn obserwowanych w pasiece objawów. Całość uzupełnia wykaz piśmiennictwa i wykaz placówek wykonujących badania próbek w kierunku chorób i zatruć pszczół.

„Atlas chorób pszczół" jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce. Książka ma 136 stron i oprawiona jest w twardą okładkę. Jej format jest niewiele większy niż brulionu A5, co sprawia, że może ona towarzyszyć pszczelarzowi w wyprawach do pasieki, by tam służyć pomocą. Atlas może być też czytany w zaciszu domowym profilaktycznie, dla zdobycia wiedzy.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka