Marek Pogorzelec

Rośliny dostarczające wartościowego pyłku (część 1)

Nas pszczelarzy najbardziej interesują rośliny obficie nektarujące, czyli te, z których możemy mieć miód. Naukowcy badający życie pszczół alarmują, że słaba obecnie kondycja pszczół może być wynikiem braku w ich diecie wartościowego pokarmu białkowego, którym jest pyłek kwiatowy. Powinniśmy więc poznać rośliny, które są źródłem pyłku bogatego w białko i dbać, żeby pszczoły mogły z nich korzystać.

Tabele publikowane w różnych źródłach różnią się dość znacznie procentowym udziałem białka w pyłku. Jakość pyłku zależy od wielu czynników, jednak pewne prawidłowości można dostrzec. Oprócz procentowego udziału białka w pyłku ważny jest jego skład (rodzaj). Nie będzie nam więc łatwo, nawet z pomocą literatury fachowej, określić rośliny, których pyłek jest najwartościowszy dla pszczół. Warto zdać się na najlepszych znawców tematu, a zarazem konsumentów. Jeśli pszczoły mają w czym wybierać, wybiorą pyłek, który jest dla nich najlepszy. Obserwujmy więc je tam, gdzie mają kontakt z bogactwem roślin.

 

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka