Adam Wilczyński
Przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Pożegnanie miłośnika pszczelarstwa – mgr. Zbigniewa Studenckiego

mgr. Zbigniew StudenckiW dniu 12 listopada 2017 roku odszedł od nas emerytowany długoletni dyrektor Muzeum w Sosnowcu. O szerokich jego zainteresowaniach świadczy zorganizowana w 1996 roku w Muzeum w Sosnowcu wystawa zatytułowana „Dawne pszczelarstwo". Wystawa składała się ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Historii Pszczelarstwa Polskiego Bogdana Szymusika w Krakowie. Zmarły Kolega był entuzjastą rozwoju pszczelarstwa w Zagłębiu. Mgr Z. Studencki brał udział w spotkaniach o tematyce pszczelarskiej organizowanych w Parku Etnograficznym w Chorzowie przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. W czasie jednego ze spotkań dyrektora Zbigniewa Studenckiego z prezesem ŚZP, Zbigniewem Binko i przewodniczącym Sekcji Historycznej ŚZP, Adamem Wilczyńskim powstała myśl zorganizowania „Zagłębiowskiego Miodobrania w Muzeum w Sosnowcu".

Pod patronatem dyrektora Zbigniewa Studenckiego i prezesa ŚZP, Zbigniewa Binko pierwsze Zagłębiowskie Miodobranie w Muzeum w Sosnowcu odbyło się dnia 6 września 2009 roku. W Miodobraniu uczestniczyli pszczelarze z Czeladzi, Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Kolejne organizowane były co roku. Podczas Zagłębiowskich Miodobrań mieszkańcy Sosnowca i okolic mieli okazję zaopatrzenia się w miód prosto z pasiek zagłębiowskich pszczelarzy. Przy wsparciu Zbyszka Studenckiego Zagłębiowskie Miodobranie przekształciło się w 2017 roku w Zagłębiowskie Targi Pszczelarskie z wystawą w „Elektrowni".

Zmarły Kolega zawsze był aktywny, pomagał Sekcji Historycznej ŚZP w organizacji stałej wystawy pszczelarskiej na Zamku w Starych Tarnowicach. Nie wszyscy wiedzą, że z inicjatywy dyrektora Zbigniewa Studenckiego miód czeladzkich pszczelarzy trafił także do dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu i do Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Sosnowcu.

Po przejściu na emeryturę dyrektor Zbigniew Studencki był, jak zawsze, aktywnym, wspomagającym członkiem Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Będzie nam ciebie Zbyszku brakowało. Spoczywaj w spokoju. 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka