Miesięcznik PSZCZELARSTWO

Bliżsi i dalsi krewni pszczoły miodnej

Według badań przeprowadzonych w okolicach Krakowa stwierdzono, że na wilgotnych łąkach, na których nastąpiła inwazja północnoamerykańskich nawłoci, jest siedmiokrotnie mniej gatunków rodzimych zapylaczy niż na łąkach bez nawłoci. Na polach pozbawionych miedz owadom też nie jest lekko. Szansą są naturalne zbiorowiska pełne bioróżnorodności – murawy kserotermiczne, koszone łąki, rowy przydrożne i grądy – wielogatunkowe lasy liściaste. W różnorodnej szacie roślinnej wyspecjalizowane owady zapylające znajdują swoje nisze. Losy roślin i owadów są ze sobą splecione. Jeśli zabraknie owadów mogących zapylać, zginą i rośliny.

Więcej…
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2019 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w DOWOLNYM TERMINIE można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egz. (8,60 zł). Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny 1 egzemplarza czasopisma (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki priorytetowej zależny od kraju przeznaczenia.

Redakcja

 

Zbigniew Krawczyk nie żyje
– wspaniały pszczelarz, założyciel Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych w Polsce.

Zbigniew Krawczyk 1939-2018Zbigniew Krawczyk urodził się w 1939 roku w miejscowości Niwki w powiecie zwoleńskim. Pszczelarzem był, można powiedzieć, od urodzenia, bowiem Jego matka prowadziła dość dużą, jak na owe czasy, pasiekę liczącą 50-60 rodzin w ulach warszawskich zwykłych. Pomagając mamie w prowadzeniu pasieki, uczył się chodzenia koło pszczół i pszczelarstwa, nabierając doświadczenia niezbędnego do samodzielnego jej prowadzenia. Od najmłodszych lat był bardzo zainteresowany pszczelarstwem, a jednocześnie ogromnie ciekawy poznania życia i biologii pszczół. Ta ciekawość powodowała, że jako kilkuletni chłopiec wymykał się często do sąsiada, który także miał pasiekę. W odróżnieniu jednak od rodzinnej pasieki, nowoczesnej jak na czasy powojenne, sąsiad trzymał swoje pszczoły w kłodach. Miał także dwie rodziny w barciach, co budziło szczególne zainteresowanie chłopca. Później, w dojrzałym wieku często wspominał, że osobiście znał bartników i nie mógł odżałować, że w porę nie zabezpieczył tych kłód, które mogłyby być wspaniałymi eksponatami muzealnymi.

Więcej…
 

W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 01/2019Marek Pogorzelec - Bliżsi i dalsi krewni pszczoły miodnej

 • APEL W SPRAWIE LEPSZEGO JUTRA

 • Dr hab. Pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - VIII Europejski Kongres Apidologiczny
  „Kongres EurBee organizowany jest co dwa lata w różnych krajach Europy. (...) Swego rodzaju sensacją omawianego tu Kongresu była prezentacja napisanej przez autora niniejszego artykułu, wczesniej wspomnianej, pierwszej na świecie książki poświęconej w całości żywieniu pszczoły miodnej. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Krzysztof Olszewski,prof. Dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Meandry hodowli - pszczoła Buckfast (5)
  „(...) Nie sposób nie zgodzić się z jednym z Autorów, że dyskusja o hodowli pszczół Buckfast w Polsce w oparciu o Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich jest bezprzedmiotowa, ponieważ hodowla tej pszczoły nie jest w Polsce prowadzona. Pszczoła Buckfast. (...) Ustawa nie zakazuje hodowli żadnej rasy pszczół, w tym pszczoły Buckfast. Ustawa określa natomiast warunki i procedury, jakie należy spełnić, aby hodowla mogła być prowadzona. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr n. wet. Anna Gajda, lek. Wet. Urszula Imińska, lek. Wet. Andrzej Bober - Co pszczelarz powinien wiedzieć o grzybicach w ulu? (1)
  „(...) Grzybice szerzą się dość łatwo, przede wszystkim przez przenoszenie przez zbieraczki zarodników wraz z pokarmem. Źródlami zakażenia jest skażony zarodnikami grzyba miód, nektar, pyłek, pierzga i woda. Do zakażenia dochodzi (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „Ucząc się od Pszczół" - relacja z konferencji w Holandii (2)
  „(...) W Holandii natomiast skupiono się na tym , jak funkcjonuje pszczoła miodna w naturze, w jakich warunkach ewoluowała i czego tak naprawdę 'oczekuje' od nas pszczelarzy, aby żyć w zdrowiu, w warunkach możliwie zbliżonych do jej naturalnych potrzeb. Tytułowe 'uczenie się od pszczół' przejawiało się w kilku aspektach. Pierwszy (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „(...) Zgodnie z bazą danych o fałszowaniu żywności w USA, miód jest obecnie dla fałszerzy produktów żywnościowych interesującym produktem, po mleku i oliwie z oliwek.(...)" - fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XXI
  W artykule autor omawia m.in. depresję w rodzinie pszczelej (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 7
  W tym odcinku cyklu artykułów autor zajął się zbytem miodu w Polsce w okresie międzywojennym. (red.)

 • Marek Lasocki, prawnik - Lokalizacja pasieki. Część 5
  Część piata kończy cykl artykułów poświęconych lokalizacji pasieki. Każdy powinien zapoznać się z treścią całości. (red.)

 • Igor Pawłyk - STYCZEŃ 2019. W oczekiwaniu na pierwszy oblot
  „(...) Internet jest wspaniałym wynalazkiem, bardzo wygodnym środkiem pozyskiwania wiadomości, ma jednak podstawową wadę polegająca na tym, że 'pisać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej'. Dlatego fora internetowe pełne są wypowiedzi 'znawców', którym się wydaje, że coś wiedzą. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Mgr Dariusz Karwan - Zanim zakwitnie podbiał (1)
  „Onegdaj pojawienie się żółtych kwiatów podbiału, zapowiadało zakwitnięcie rzepaku ozimego po około trzech-czterech tygodniach. Obecnie, kiedy zmiany klimatu są już widoczne 'gołym okiem', podbiał nie we wszystkich rejonach Polski może być takim zwiastunem pożytków. Jak więc przygotować nasze rodziny pszczele do pojawienia się pierwszych źródeł nektaru i pyłku kwiatowego, a przede wszystkim - kiedy rozpocząć takie przygotowania, zwłaszcza że zima jest w pełni, a na cieplejsze dni przyjdzie nam jeszcze poczekać. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Ultradźwięki na warrozę
  W artykule autor dzieli się wiedza na temat nowych na świecie prób niszczenia pasożyta Varroa destructor, a także zwraca uwagę na chrząszcza ulowego - czające się zagrożenie dla naszych pasiek (red.)

 • Wanda Różycka - Konferencja w Ciechanowcu
  „Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się 18 października 2018 roku konferencja popularno-naukowa 'Bartnictwo i pszczelarstwo - tradycje i współczesność'. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Topola - siła życia (1)
  Z pierwszej części artykułu poświęconemu topoli poznamy ją przez pryzmat podań ludowych, lecznictwa ludowego, składu chemicznego, właściwości i działania preparatów z niej przygotowanych (red.)
 

esadownictwo

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka