Rok 2011

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana Dzierżona

Znaczek pocztowy upamiętniający rocznicę urodzin ks. Jana DzierżonaPoczta Polska wydała 2 września 2011 roku znaczek i kopertę z portretem ks. Jana Dzierżona w 200-lecie jego urodzin. Starania Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach o wydanie znaczka z podobizną ks. Jana Dzierżona rozpoczęte 5 stycznia 2006 roku w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zostały uwieńczone sukcesem, za co Poczcie Polskiej serdecznie dziękujemy.

Więcej…
 

Pszczelarskie Pogotowie Rojowe

Spieszę z informacją o stworzeniu strony internetowej (http://www.pszczelarskiepogotowierojowe.pl), która ma pełnić funkcję pogotowia rojowego. Strona ta służyć ma pszczelarzom trudniącym się zbieraniem rojów oraz właścicielom posesji z niechcianymi pszczołami. Na stronie można zamieszczać bezpłatne ogłoszenia dotyczące tylko zbierania rojów. Inicjatywę nazwałem Pszczelarskim Pogotowiem Rojowym.

Więcej…
 

Albert Radwan

LUDZIE i PSZCZOŁY
Pogórza
Ciężkowickiego w XX wieku

Pszczelarstwo Pogórza Ciężkowickiego i jego rozwój było skorelowane, jak każda inna gałąź aktywności człowieka, z historią państwa, historią regionu. Na początku XX wieku wsie Pogórza Ciężkowickiego zamieszkiwała głównie ludność biedna i często niepiśmienna. Bieda i ciemnota galicyjska były efektem polityki zaborcy. Chłopi mieszkali jeszcze często w chatach dymnych razem ze zwierzętami. Pszczelarstwem zajmowali się nieliczni, było ono domeną duchowieństwa, nauczycieli i szlachetnie urodzonych. To oni, podobnie jak my dzisiaj, dążąc do osiągnięcia coraz lepszych efektów ekonomicznych modernizowali ule i sprzęt pasieczny, usprawniali metody gospodarki, szukali lepszej, miodniejszej pszczoły. Z literatury wiadomo, że u nas na Pogórzu, jak zresztą (...)

Więcej…
 

Jak chronić drzewa? (część I)

W ostatnich latach zauważa się niepokojące tendencje do nagminnego usuwania drzew z poboczy dróg, terenów inwestycyjnych, a nawet z terenów zieleni miejskiej i gruntów rolnych. Obecne zmiany w prawie wprowadziły wiele rozwiązań, które przy aktywnym udziale społeczeństwa dają wiele możliwości zachowania drzew w krajobrazie. W pierwszych częściach cyklu postaram się przybliżyć uwarunkowania prawne, jakim podlega usuwanie i ochrona zadrzewień, a w kolejnych – praktyczne rozwiązania.

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym m.in. zadrzewień. Termin zadrzewienie odnosi się do drzew i krzewów...

Więcej…
 

Pachnące rarytasy (ciąg dalszy)

O poranku jesienią i pod koniec lata możemy spodziewać się na roślinach sporych ilości rosy, która przy słonecznej pogodzie paruje, stwarzając dogodne warunki do obfitego nektarowania roślin kwitnących o tej porze roku. W takich warunkach wiele roślin pachnie wyjątkowo intensywnie. Wśród wybranych do tego zestawienia roślin szczególnej uwagi wart jest dwurząd wąskolistny. Jest to niezbyt trwała bylina zakwitająca już w pierwszym roku uprawy. W drugim roku i w kolejnych latach zaczyna ...

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka