W grudniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 12/2019Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 6

 • Dr hab. Pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - Apimondia - Montreal - 2019
  „Czterdziesty szósty światowy zjazd pszczelarzy organizowany co dwa lata przez Międzynarodową Federację Związków Pszczelarskich, zwaną Apimondią, przeszedł do historii. To wyjątkowe dla globalnego pszczelarstwa wydarzenie odbyło się we wrześniu (7-13) tego roku w ogromnym Pałacu Kongresów miasta Montreal (...). Odbijając się szerokim echem w środkach masowego przekazu obu Ameryk głównie z przyczyny ogólnie znanych kłopotów z utrzymaniem populacji pszczół na właściwym poziomie. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko - Wpływ energetyki wiatrowej na zdrowie, środowisko i pszczoły
  „Zwolennicy i inwestorzy farm wiatrowych przedstawiają polskiej opinii publicznej korzyści związane z wykorzystaniem energii wiatrowej w sposób skrajnie jednostronny. W przedstawionym przez nich obrazie brakuje informacji dotyczących dużych zagrożeń dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. IO - Z posiedzenia grupy roboczej „Miód" Copa-Cogeca
  „W połowie 2019 roku odbyły się w Brukseli obrady dotyczące miodu, m.in. • pogarszającej się w różnych krajach sytuacji na rynku miodu, • fałszowania miodu, • aktualnej sytuacji dotyczącej reguł związanych z potwierdzeniem prawdziwości miodu oraz • wymiany poglądów na temat problemów związanych z woskiem pszczelim o niskiej jakości, a także • reformy WPR po 2020 roku, stanu reformy rolnictwa ekologicznego oraz wyników konsultacji dotyczących m. in. Odżywiania pszczół i w sprawie cyfryzacji w sektorze pszczelarskim, o czym debatowano na kongresie w Brukseli, • informacji na temat inicjatywy EFSA, • wpływu zmiany klimatu na sektor pszczelarski, • oddziaływania środków ochrony roślin na pszczoły, • wpływu brexitu na sektor, aktualnego, • aktualnego stanu dotyczącego inicjatywy DG ENVI w sprawie zapylaczy, • aktualnych informacji na temat Vespa velutina." - fragment artykułu (red.)

 • Łukasz Łapka - Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (1)
  „Pszczelarz powinien być świadomy tego, że w ulu odbywają się złożone i często nie do końca jeszcze poznane procesy. Tam przenikają się różne bodźce natury fizycznej i biochemicznej, odbierane najpełniej przez pszczoły i innych mieszkańców siedliska. Ul jest domem nie tylko dla pszczół, ale również dla bogatej fauny, flory i ogromnej liczby gatunków najróżniejszych mikroorganizmów. Pszczelarze powinni zdawać sobie sprawę z tego, że zapewne nie będą w stanie kontrolować wszystkich procesów zachodzących w ulach i powinni przyjąć do wiadomości, że nasza wiedza o nich jest wciąż niewystarczająca. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  „Ostatnio przeprowadzone badania potwierdzają tezę, że miłość ślepa jest, w dosłownym tych słów znaczeniu. Nowe badania dowodzą, że podczas kopulacji trutnia z matką pszczelą, samce (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Fitohormony w produktach pszczelich
  „Fitohormonami nazywane są nisko cząsteczkowe, organiczne substancje wytwarzane w niewielkich ilościach przez rośliny. Są one bardzo ważnymi czynnikami regulującymi podstawowe procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, takie jak rozwój komórek i tkanek, wzrost (...). Obecność fitohormonów w miodzie pszczelim sygnalizowana była już w latach 30. ubiegłego wieku. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Powrót pszczół do lasów (1)
  „(...) Już w 2014 roku Lasy Państwowe rozpoczęły starania o powrót pszczół do lasów w ramach programu 'Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach'. Program ten realizowany był w ramach trzech leśnych kompleksów promocyjnych: (...) Dla pszczół oraz dzikich zapylaczy urządzono łąkę kwietną (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk - Grudzień. Współczesne ule ukraińskie, które warto poznać
  „(...) Tym razem (...) chcę Państwa zainteresować poszukiwaniami innych interesujących rozwiązań uli stosowanych obecnie na Ukrainie.(...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - CCD - oczami pszczelarza praktyka
  „(...) Spora część rozmówców była bardzo zaniepokojona, ponieważ pod koniec ubiegłego roku, a także od sierpnia tego roku, zaobserwowali 'znikanie' rodzin pszczelich w ulach. Dotyczy to rodzin zarówno słabych, jak i bardzo silnych, które w czasie letniego sezonu odznaczały się wyższą produkcją miodu w porównaniu z pozostałymi. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - O czym weterynarze nie informują
  „(...) Do poruszenia tematu skłonił mnie kontakt z oburzonym pszczelarzem na postępowanie pewnego producenta matek i odkładów, którego lokalizacja pasieki znalazła się w obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Adriana Mirecka - Relacja z 28. „Biesiady u Bartnika" (3)
  „(...) Specjalnie dla miesięcznika 'Pszczelarstwo' zdecydowałam się wywołać do tablicy kilku naszych gości. Oto wypowiedzi losowo wybranych pszczelarzy, którzy odwiedzili Pasiekę Hodowlaną. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Piknik Pszczelarski w Gorzowie Wielkopolskim
  „(...) Korzystając z okazji, jaką jest relacja z pikniku, przedstawię nieco informacji na temat pszczelarstwa Ziemi Gorzowskiej, gdzie oprócz terenów typowo rolniczych znajdują się rozległe obszary porośnięte lasami. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Psianka słodkogórz
  W dziale „Z myślą o sobie" poznamy interesującą roślinę - jej miejsce w medycynie ludowej właściwości i skład chemiczny oraz zastosowanie (red.)
 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka