O miesięczniku

Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr Dariuszem Gerulą.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

Jak kupić?

„PSZCZELARSTWO" można kupić: w prenumeracie w urzędzie pocztowym lub w redakcji.

 • W ciągu roku przedpłata na prenumeratę przyjmowana jest we wszystkich urzędach pocztowych w Polsce w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i w listopadzie. Jeden egzemplarz w 2020 roku w prenumeracie pocztowej kosztuje 9,00 zł.
 • Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych, przez listonoszy oraz przez Internet (http://prenumerata.poczta-polska.pl), odbywa się w całym kraju w terminach:
  - do 25 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  - do 25 lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  - do 25 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  - do 25 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
  Przyjmowanie przedpłat przez listonoszy i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora odpowiednio:
  - do 30 listopada – na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
  - do końca lutego – na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
  - do 31 maja – na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
  - do 31 sierpnia – na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
 • W dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 9,00 zł za jeden egzemplarz + 3 zł za częściowy zwrot kosztów wysyłki, w sumie - 12 zł za 1 egzemplarz (kwartalnie - 36 zł, za 1/2 roku - 72 zł, za cały rok 2020 - 144 zł) na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240).
  Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (9,00 zł). Dla prenumeratorów zagranicznych do ceny 1 egzemplarza czasopisma (9,00 zł) doliczany jest aktualny koszt wysyłki priorytetowej do kraju docelowego.

Copyright © 2020, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.