Miesięcznik "PSZCZELARSTWO", nieprzerwanie ukazujący się od 1950 r., jest czasopismem dla każdego pszczelarza - właściciela pasieki dużej i małej.

Co miesiąc:

 • radzimy, jakie prace należy wykonać w pasiece;
 • informujemy o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, sprzętu pasiecznego, chorób pszczół i ich leczenia, pożytków pszczelich;
 • udzielamy porad pszczelarzom;
 • przekazujemy informacje ze świata z pszczelarskiej prasy zagranicznej.

W artykułach, pisanych przez doświadczonych pszczelarzy-praktyków i pracowników jednostek naukowych z całej Polski, każdy Czytelnik znajdzie wiadomości pomocne przy prowadzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr hab. Małgorzatą Bieńkowską (malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl).

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

W październikowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 10/2017Marek Pogorzelec-Pożytki pełni lata – część 3

 • Wanda Różycka - 54. Naukowa Konferencja Pszczelarska (1)
  (...) W czasie kilku sesji plenarnych poświęconych biologii; chorobom, szkodnikom i zatruciom pszczół; hodowli i genetyce; pożytkom i zapylaniu; produktom pszczelim; innym owadom zapylającym naukowcy prezentują krótkie doniesienia naukowe z zakończonych lub kontynuowanych badań. Przedstawiam Czytelnikom streszczenia niektórych prac – fragment artykułu (red.)

 • Dariusz Karwan - Biologia pszczoły miodnej, czyli od czego zależą nasze zbiory. Część VI
  (...) Na wstępie ostatnie części cyklu artykułów mojego autorstwa zwrócę uwagę na fakt, że nowy sezon pszczelarski nie zaczyna się z nastaniem nowego roku, a w momencie wymiany starych matek pszczelich na nowe. Mając w pamięci wiadomości na temat matki pszczelej, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby poddawane do rodzin pszczelich matki były w dobrej kondycji – o dużym (...) – fragment artykułu (red.)

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Końcowe zabiegi w pasiece
  (...) Jeżeli skuteczność głównego zabiegu leczenia warrozy okaże się niezadawalająca, możemy wykonać tak zwane zabiegi doczyszczające Apiwarolem lub kwasem szczawiowym. Nakrapianie pszczół (...) – fragment artykułu (red.)

 • Igor Pawłyk, Mistrz Pszczelarstwa - Krótki wywiad
  Korzystając z obecności pani dr Krystyny Pohoreckiej na XXVI Biesiadzie u Bartnika w Stróżach (2 lipca 2017 r.) poprosiłem o wywiad. (...) Czy można Panią prosić o wskazanie przyczyny zwiększonych spadków rodzin pszczelich w ubiegłym sezonie? (...) fragment artykułu (red.)

 • Kazimierz Jan Paczesny, prawnik, Mistrz Pszczelarstwa - O narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających – nasz głos naszą szansą

 • Łukasz Tecław, prawnik - „Linia obrony" prowadzącego pasiekę w postępowaniu cywilnym o jej usunięcie
  (...) Pomimo ciągle pogłębiającej się świadomości części społeczeństwa o istotnej roli pszczół w przyrodzie, należy wziąć również pod uwagę fakt, że nie daje to uprawnienia do utrzymywania pasieki bez jakiegokolwiek uwzględnienia interesów innych osób, Zagadnienie to kryje wiele prawnych aspektów, jednak w artykule skupię się na tzw. Immisji na okoliczne pasieki. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Czy kłosowce są dobrym pożytkiem dla naszych pszczół? Część 2
  (...) Pozytywną cechą u wszystkich znanych mi kłosowców jest to, że zakwitają już w pierwszym roku uprawy, dotyczy to również kłosowca olbrzymiego, choć rosliny uzyskują nie tak duże rozmiary jak w drugim roku uprawy. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część VII
  W artykule znajdują się wiadomości na temat m.in. rójki naturalnej, plastyczności działania pszczół, mechanizmu nastroju rojowego i rójki naturalnej, a także efektów czerwienia trutowego czy biologicznie najlepszych matek (red.)

 • Edward Gil - Ksiądz Stanisław Mazak w mojej pasji
  Minęło dwadzieścia dziewięc lat od czasu odejścia do Pana księdza pszczelarza Stanisława Mazaka, z którym związana jest historia mojej pasji życia – „Aby przeżyć życie najpiękniej, można tylko z pszczołami". (...) – fragment artykułu (red.)

 • Mgr inż. Zbigniew Lubiński, Mistrz Pszczelarstwa - Październik kończy aktywność i rozpoczyna długie wyczekiwanie wiosny
  (...) W ciepłe, pogodne dni pszczoły przynoszą do uli pyłek. Z jednej strony jest to pozytywne działanie, gdyż powiększ zapas jakże cennej na przedwiośniu pierzgi i świadczy o obecności plennej matki w rodzinie. Z drugiej strony (...) – fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Pszczelarstwo przedszkole (33). Porażki i wsparcie
  (...) Najczęstszym błędem jest poddawanie matek do odkładu ze starymi pszczołami, które choć matkę przyjmą, to jednak nie są skore do jej karmienia. Ogromnym błędem pszczelarza jest wykonanie odkładu, który z powodu braku pszczół cierpi pragnienie, a wiadome jest, że niedostatek wody ujemnie wpływa na poddaną matkę. (...) – fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Głowacz, rzep, łopuch
  Autorka opisuje interesującą roślinę – cenną dla pszczół i ludzi (red.)
 

PRENUMERATA „PSZCZELARSTWA"
na 2018 rok

Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że:

 • w listopadzie bieżącego roku w urzędach pocztowych i u listonoszy przyjmowane będą przedpłaty na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia 2018 roku (cena 1 egzemplarza w 2018 roku – 8,60 zł, kwartalnie – 25,80 zł, za rok – 103,20 zł),

 • Poczta Polska prowadzi przyjmowanie przedpłat na prenumeratę pocztową również za pośrednictwem Internetu. Wchodząc na adres Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl/prenumerata), można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat oraz złożyć zamówienie na „Pszczelarstwo".

 • w dowolnym terminie można zaprenumerować „Pszczelarstwo" w redakcji, wpłacając 8,80 zł za 1 egzemplarz (do ceny egzemplarza doliczony jest częściowy zwrot kosztów wysyłki) na adres (ul. Świetokrzyska 20, 00-002 Warszawa) lub na rachunek bankowy wydawcy (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, nr 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240). Przy zamówieniach zbiorowych (od 15 egzemplarzy miesięcznie) udzielamy 20% rabatu od ceny 1 egzemplarza (8,60 zł). Dla prenumeratorów spoza Polski do ceny 1 egzemplarza (8,60 zł) doliczany jest koszt wysyłki do kraju docelowego.

Redakcja

 

Pożytki pełni lata – część 3

Kontynuując przegląd roślin, które kwitną w pełni pszczelarskiego lata, przedstawiam sześć kolejnych roślin rodzimych, które znane są większości pszczelarzy. Warto jednak o nich pamiętać, powiększając bazę pożytkową w pobliżu pasieki. Bodziszek łąkowy w niektórych regionach Polski rośnie masowo. Jego kwiaty są entuzjastycznie oblatywane przez pszczoły. Trędownik bulwiasty również jest rośliną pospolitą, ale zwykle rośnie w dużym rozproszeniu. Pozostałe (...)

Więcej…
 

O Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających
– nasz głos naszą szansą

fot. K. KasperekDnia 8 sierpnia 2017 roku odbyła się oficjalna inauguracja prac nad polską Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających, zwłaszcza ochrony pszczoły miodnej. Narodowa Strategia stanowi dokument określający konkretne cele i sposoby w jakie cały kraj będzie je realizował na przestrzeni lat. Innymi słowy, w ramach polskiej Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających określone zostaną sposoby poprawy dobrostanu pszczół na terenie Polski. Do sposobów (...)

Więcej…
 

Pożytki pełni lata – część 2

W ubiegłym miesiącu przedstawiłem rośliny miododajne uprawiane na polach. Niektóre z nich są nawet w stanie odciągnąć pszczoły od zbioru nektaru z lipy. Niestety, rosną one tylko miejscami. W tym numerze „Pszczelarstwa" skupimy się na roślinach rodzimych dość pospolitych w naturze. Niekiedy skupiska tych roślin na nieużytkach i terenach zdegradowanych są owocem działalności pszczelarza pragnącego poprawić pożytki w okolicy swojej pasieki. Przy odpowiednim (...)

Więcej…
 

Zapraszamy do Stalowej Woli na IV Forum Pszczelarskie

Zanim przed nowym rokiem akademickim powrócą na Politechnikę Rzeszowską studenci, piękną aulę działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego wypełnią po brzegi... pszczelarze. To właśnie tu, już 22 września bieżącego roku odbędzie się organizowane od 2014 roku przez powiat stalowolski IV Forum Pszczelarskie - „Stalowa pszczoła nie istnieje" poświęcone ochronie pszczół. Forum było początkowo adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało lokalny charakter. Wśród pszczelarzy wzrosło w błyskawicznym tempie zainteresowanie forum i dziś ma już zasięg międzywojewódzki. Każdego roku w Forum uczestniczyło około 150 pszczelarzy, a w roku ubiegłym było ich aż 300, co świadczy o dużej potrzebie tego typu przedsięwzięcia.

Więcej…
 

XXIV Krakowskie Miodobranie

1-3 września 2017 roku, Plac Wolnica, Kraków

XXIV Krakowskie Miodobranie„Krakowskie Miodobranie" jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną nieprzerwanie od dwudziestu trzech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W bieżącym roku „Miodobranie" odbędzie się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 1-3 IX) tradycyjnie na Placu Wolnica – rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza

Więcej…
 

Pan profesor dr. hab. Zygmunt Jasiński „Bisiek" – wspomnienie

Pan Profesor dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 roku w Augustowie. Miał wspaniałą rodzinę. Po wybuchu wojny mieszkał w Skierniewicach, gdzie ukończył szkołę średnią – LO im. Bolesława Prusa.

Dzięki rodzicom pan Profesor miał szczęśliwe dzieciństwo. Wynikało to głównie z bardzo dużej troski seniora – Zygmunta Jasińskiego o swoje dzieci. Pomimo toczącej się wojny, potrafił on stworzyć im bezpieczny, kolorowy świat. Codzienność umilały dzieciom drewniane zabawki samodzielnie wykonane przez tatę(...)

Więcej…
 

Wspomnienie o Koledze

Dnia 28 maja 2017 roku zmarł w wieku 85 lat Jerzy Tombacher, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy „Apicentrum", długoletni członek zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Wychował się w rodzinie pszczelarskiej. Za mentorów uważał swego ojca – Jana Tombachera oraz Pawła Różnowicza, a w dziedzinie genetyki dr. Andrzeja Zawilskiego. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku z ojcem i żoną prowadził w rodzinnej pasiece reprodukcję matek kaukaskich, około 400 sztuk rocznie (...)

Więcej…
 

esadownictwo

 

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w PłockuZespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego:

 1. RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – zawód pszczelarz
  (czas trwania kursu 1,5 roku).

 2. 2. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – zawód technik pszczelarz
  (czas trwania kursu – 6 miesięcy).

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Nauka bezpłatna!

Więcej informacji pod nr tel. 24 268-96-94, 24 268-72-74 • www.zsberg.edu.pl

 

Dzięki Twojej pasji i pracy nie wygaśnie cywilizacja ludzka"

 

Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół

Pospolicie uprawiane rośliny pastewne, takie jak: lucerna siewna (Medicago sativa L.) i koniczyna czerwona, zwana też łąkową (Trifolium pratense L.), mają nektar trudno dostępny dla pszczół. Warto przypomnieć sobie o roślinach, które są równie dobre jako pokarm dla zwierząt, a jednocześnie są wartościowym pożytkiem dla pszczół. Państwu przypomnę trzy z nich.

Więcej…
 

Pożegnanie Kolegi

Edward DonatowiczDnia 24 grudnia 2016 roku zmarł w wieku 90 lat EDWARD DONATOWICZ, nasz Kolega Pszczelarz, od ponad 66 lat członek Koła Pszczelarzy w Niepołomicach. Wstąpił do Związku w 1950 roku, mając 24 lata. Pszczoły zawsze były Jego wielką miłością. Był hodowcą matek pszczelich. Jego pasieka w latach 80. ubiegłego wieku miała status pasieki zarodowej i odwiedzało ją wiele pszczelarskich wycieczek, krajowych i zagranicznych. O wielkości pasieki Edwarda niech świadczy(...)

Więcej…
 

Kontynuacja badań zimowych strat rodzin pszczelich w ramach działalności COLOSS

Badanie strat rodzin pszczelich w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych na SGGW w Warszawie rozpoczęliśmy po zimie 2007/2008, kiedy to w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, problem ten okazał się bardzo poważny. Działania prowadziliśmy w ramach aktywności w Grupie Monitoringowej europejskiej sieci naukowej COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) utworzonej w ramach europejskiego programu COST. Po ustaniu wsparcia (...)

Więcej…
 

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia (...)

Więcej…
 

Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata

Tuż po przekwitnięciu robinii akacjowej, czyli na początku czerwca, zakwitają pierwsze egzemplarze naszej rodzimej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna – jest bardziej rozpowszechniona na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnąć w połowie lipca. Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku „pełni lata". Miód lipowy ma wyrobioną markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektaru na ten

Więcej…
 

Wspomnienie

prof. dr hab. Zdzisław WilkaniecZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora dr hab. ZDZISŁAWA WILKAŃCA w wigilię świąt Bożego Narodzenia 2016 roku.

Profesor urodził się 2 września 1941 roku w Sokołach na Litwie. Po ukończeniu studiów (1966) na wydziale rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu rozpoczął pracę w Zakładzie Pszczelnictwa przy Katedrze Entomologii na Wydziale Ogrodniczym. W 1970 roku w ramach

Więcej…
 

prof. Zygmunt JasińskiZygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk (...)

Więcej…
 

„Pogotowie Rojowe"

Okazuje się, że odkąd pszczoły wpisały się na stałe w krajobraz miast, bo liberalizacja prawa umożliwiła trzymanie ich w miastach. Pojawiły się jednak problemy związane z rójkami. Rojenie się nie jest chciane przez pszczelarza, bo w ulu nie ma „kto" pracować oraz miodu nosić i nie jest lubiane przez zwykłych mieszkańców miast. Panu „Kowalskiemu" pszczoły zwykle kojarzą się z żądleniem, a nie z pysznym i zdrowym miodem. Wyobraźnię skutecznie pobudzają (...)

Więcej…
 

Mikołajek – roślina na piaszczyste nieużytki

Rodzaj mikołajek, należący do rodziny selerowatych, obejmuje 249 gatunków, głównie bylin. Do flory Polski zalicza się 3 gatunki. Najbardziej znany pszczelarzom jest mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.). Występuje on niezbyt często na słonecznych wzgórzach, ugorach i przydrożach. Jest dobrze dostosowany do stanowisk suchych i piaszczystych. W okresie wiosennym kłącza tej rośliny są oferowane w sieciach handlowych, gdyż roślina ta ma walory (...)

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka